De afvalwijzer: een lessenpakket over afval

Afvalwijzer

 

OPGELET: De afvalwijzer wordt momenteel herwerkt en is mogelijk op sommige punten niet meer actueel.

Limburg.net ontwikkelde fiches om inwoners van Limburg en Diest op een laagdrempelige manier in contact te brengen met het afvalgebeuren in hun gemeente onder de noemer de afvalwijzer, lessenpakket over afval. De fiches kunnen ingezet worden in het (volwassen)onderwijs, maar kunnen zeker ook door gemeenten of andere instanties gebruikt worden om uitleg te geven bij afval in Limburg en Diest.

De fiches zijn door Limburg.net aan de centra voor basiseducatie en de scholen die de inburgeringstrajecten verzorgen overgemaakt.  De leerkrachten van deze laatste scholen hebben ook een toelichting van Limburg.net gekregen over hoe zij met de fiches aan de slag kunnen gaan.  

In totaal zijn er 9 afvalfiches beschikbaar voor leerlingen en 11 afvalfiches voor leerkrachten.  De fiches voor de leerkrachten bevatten meer achtergrondinformatie en verduidelijken de verschillende systemen van afvalophaling binnen het werkingsgebied van Limburg.net.

Volgende thema's komen in de afvalwijzer aan bod: 

  • 4 manieren om met afval om te gaan 
  • 8 tips om afval te vermijden
  • Hoe zelf afval verwerken?
  • Hoe geef je afval mee of breng je het weg?
  • Hoe afval correct meegeven met de ophaalwagen?
  • Wegwijs in het recyclagepark
  • Afval kost geld
  • Sorteerregels
  • Wat mag je niet met je afval doen?