Quotum huisvuil 2023 beschikbaar vanaf 13 februari 2023

In de loop van 2023 ontvangen heel wat burgers die tot het werkingsgebied van Limburg.net behoren, een aanslagbiljet voor het inzamelen en verwerken van afval.  In dat bedrag is een bepaald aantal kilo’s huisvuil inbegrepen. Dit aantal is afhankelijk van de gezinssamenstelling op 1 januari 2023.

Gezinssamenstelling op 1 januari 2023 Aantal kilo's huisvuil
1 persoon 60 kg + 12 ledigingsbeurten
2 personen 120 kg + 12 ledigingsbeurten
3 personen 150 kg + 12 ledigingsbeurten
4 personen of meer

180 kg + 12 ledigingsbeurten

Bij de veertiendaagse ophaling van het huisvuil, wordt het aantal kilo’s huisvuil gewogen door de ophaalwagen. De kilo’s huisvuil 2023 wordt bij elke lediging verminderd met het aantal aangeboden kilo’s. Als u niet toekomt met het aantal inbegrepen kilo’s huisvuil in de afvalbelasting, moet u bijbetalen volgens vastgelegde tarieven. Voor de ophaling van huisvuil bedraagt dit 0,18 euro per kg en 0,70 euro per ledigingsbeurt. Wanneer u echter goed sorteert, kan u er zeker van zijn dat het aantal kilo’s huisvuil voldoende is. 

De stand van zaken van de kilo’s huisvuil die al zijn opgehaald, kunt u vanaf 13 februari 2023 opvolgen via mijn.limburg.net. Bij uw eerste bezoek op mijn.limburg.net registreert u zich met uw elektronische identiteitskaart (eID) of de app itsme. Daarna ontvangt u een paswoord en heeft u uw eID-lezer niet meer nodig. Bij een volgend bezoek logt u in met uw gebruikersnaam en paswoord.  Klik hier om in in te loggen op mijn.limburg.net

Deze regeling is niet van toepassing voor inwoners uit Dilsen-Stokkem.