Leerlingen zamelen kurken in en sparen ons milieu

Beweging.net Limburg, Tevona vzw, De Vlaspit vzw en de afvalintercommunale Limburg.net hebben sinds eind 2016 de krachten gebundeld en organiseren in heel Limburg een kurkenactie. Kurken worden apart ingezameld, gesorteerd door de deelnemers van het dagcentrum Tevona en gerecycleerd tot isolatiemateriaal  en  bodembedekkingsmateriaal in de plantenkweek in het sociaal economiebedrijf de Vlaspit.

Elk jaar komt er 480 ton kurk (stoppen en onbewerkte kurk) terecht bij het restafval. Spijtig, want deze kurk kan immers een nieuw leven krijgen. Door kurk apart in te zamelen zorgen we niet enkel voor hergebruik van dit materiaal maar ook voor sociale tewerkstelling in de regio.

5 ton kurk

Bij de opstart was ons doel om minstens 1 kurk per Limburger (ongeveer 4 ton) in te zamelen. Met een totaal van ruim 5 ton in 2017 hebben we niet alleen 9,5 ton CO² bespaard, maar ook onze doelstelling ruimschoots gehaald. Omgerekend naar het aantal ingezamelde kurken stoppen overschrijden we daarmee de kaap van 1 miljoen stuks.

Limburgse scholen

Eind 2017 werd beslist om onze inzamelactie verder uit te breiden naar scholen zodat er nog minder kurk bij het restafval belandt. Duurzaam omgaan met grondstoffen en afval sorteren komt ongetwijfeld al aan bod in ieder schoolproject. Kurken inzamelen past perfect bij deze doelstelling.

De deelnemende scholen ontvangen van ons ook inhoudelijke achtergrondinformatie die ze kunnen gebruiken in de lessen.

In de achtergrondinformatie gaat het vooral om de cyclus van kurk als grondstof. Dit wordt met woord én beeld uitgelegd op niveau van de leerlingen. En we maken een link met de ladder van Lansink over grondstoffengebruik. Zo begrijpen de leerlingen het doel van het inzamelen van kurken. Het is hierbij op geen enkel moment de bedoeling om de consumptie van alcoholische dranken te stimuleren of te promoten.

We vertrekken vanuit de vaststelling dat de reeds aanwezige kurken als restafval behandeld worden en dat dit anders kan. Als een gezin een doosje wijn koopt, is het vandaag vanzelfsprekend dat de kartonnen doos bij papier en karton gesorteerd wordt en de glazen fles gaat terug naar de winkel (statiegeld) of verdwijnt in de glasbak. De kurken stop belandt nog teveel bij het restafval, terwijl de reflex die er voor het karton en glas wel al is niet wordt toegepast voor de kurk. We willen dat kurk sorteren ook een automatisme wordt en dat jongeren ook stilstaan bij duurzaam omgaan met materialen.

Sociale economie

De inzameling en verwerking van kurken zorgt voor werkgelegenheid voor mensen met een beperking of langdurig werklozen (bij Tevona en De Vlaspit). Dit wordt ook opgenomen in de levenscyclus van de kurk die door leerlingen wordt ingezameld. Zo krijgt deze actie niet alleen een duurzaam en ecologisch karakter, maar maken de leerlingen ook kennis met de werking van een sociaal economieproject.

Verdubbeling deelnemende scholen

Tijdens het schooljaar 2017-2018 deden 21 scholen mee, met als resultaat ongeveer 500 kilo kurk. Vandaag lanceren we onze kurkenactie voor het tweede schooljaar en hopen de hoeveelheid kurk te verdubbelen in 2018-2019. Met meer dan het dubbel aan deelnemende scholen en leerlingen moet deze ambitie zeker haalbaar maken.

 

Schooljaar 2017-2018 2018-2019
Deelnemende scholen in Limburg 21 44
Aantal leerlingen 5575 11771
Ingezamelde kurk (kilo) ±500 >1000 (?)
Ingezamelde kurk (aantal kurken) ±100.000  
Besparing in CO² Bijna 1 ton  

 

De deelnemende scholen ontvangen deze week alle info en een eigen inzamelbak. Maar voor de andere Limburgse scholen is het nog niet te laat om deel te nemen. Ze kunnen na de herfstvakantie nog aansluiten! Aanmelden kan via www.beweging.net/kurkinscholen.