Week van de handhaving: extra controles op zwerfvuil en sluikstort

Van 4 tot 10 oktober is het weer de 'Week van de handhaving'. Tijdens die week zetten alle handhavers extra in op acties tegen sluikstort en zwerfvuil, met controles én sensibiliseringsacties.

Impact op milieu en mens

Rondslingerende vuilniszakken, blikjes, flesjes en sigarettenpeuken... Zwerfvuil en sluikstort blijven grote ergernissen voor iedereen. Het opruimen daarvan kost bovendien handenvol geld, dat veel nuttiger kan besteed worden. En ook de impact op het milieu is niet te onderschatten. Denk maar aan plastic dat in de zee belandt of dieren die verstrikt geraken in afval. Al het zwerfvuil en sluikstort is bovendien verloren voor recyclage.

Boetes, maar ook positieve acties

De jaarlijkse 'Week van de handhaving' is een initiatief van de Ovam, Fost Plus en VVSG, en wordt ondersteund door Limburg.net en de lokale besturen van Limburg en Diest. Tijdens deze actieweek vragen zij samen extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstort door overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren), boetes uit te schrijven en positieve acties van burgers te waarderen.

Aanpakken aan de bron

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstort blijft niet beperkt tot deze ene week van het jaar. Tal van vrijwilligers ruimen regelmatig zwerfvuil op en er is de jaarlijkse grote opruimactie Straat.net van afgelopen maand. Maar afval dat niet in de bermen belandt, moet ook niet opgeruimd worden. Limburg.net blijft daarom inzetten op sensibilisering, met verschillende campagnes het hele jaar door.

En iedereen kan zijn steentje bijdragen. Limburg.net roept alle inwoners op om onderweg naar het recyclagepark de aanhangwagen af te dekken, zodat er niets kan wegwaaien. En is er een glasbol of textielcontainer vol? Laat het glas of textiel dan niet langs de bol/container staan, maar breng het naar een andere bol/container of neem het even mee terug naar huis.

Afgedekte aanhangwagen op het recyclagepark
Campagnebeeld week van de handhaving