Optimo

Vanaf 4 april 2016 worden in Lommel 5 verschillende afvalfracties ingezameld op 1 dag. Het gaat om huisvuil, pmd en groenafval, maar ook zachte kunststoffen (plastiek) en textiel worden voortaan aan huis opgehaald. Hiervoor krijgen de inwoners van Lommel 5 verschillende afvalzakken, elk in een andere kleur.

De 5 fracties worden elke twee weken samen opgehaald op vaste inzameldagen, en nadien aan de hand van de kleur van de zak in het sorteercentrum gesorteerd. Het gaat om een proefproject georganiseerd door Limburg.net. Lommel werd uitgekozen om dit unieke pioniersproject te testen. Wordt het project positief geëvalueerd, dan wordt het nadien ook uitgerold in andere steden en gemeenten.

Het proefproject van Limburg.net wil onderzoeken hoe er meer verschillende soorten fracties opgehaald kunnen worden, zonder dat daardoor de kostprijs van de inzameling verhoogt. De afvalfracties die we met zijn allen produceren, worden immers steeds diverser én steeds kleiner.

Pakweg 40 jaar geleden bestond er alleen restafval. Dat haalden we huis-aan-huis op. Geleidelijk aan zijn we beginnen te sorteren, en kwam er voor elke nieuwe fractie een extra ophaling. Doordat de recyclagemogelijkheden blijven toenemen, kunnen we verwachten dat er in de toekomst nog meer verschillende afvalfracties zullen zijn. Op termijn wordt het onhaalbaar om per fractie één vrachtwagen in te zetten.

Afval optisch scheiden

Tijdens het proefproject zal Lommel 5 verschillende afvalfracties inzamelen op 1 dag, en dat aan de hand van 5 verschillende afvalzakken, die telkens een andere kleur hebben. Aan de hand van hun kleur worden de zakken nadien optisch gesorteerd in het sorteercentrum. Gelijkaardige projecten in het buitenland hebben al bewezen dat deze aanpak niet alleen milieuvriendelijk, maar ook technisch haalbaar is.

Voortaan zamelt Limburg.net in Lommel naast restafval, groen en pmd dus ook zachte kunststoffen en textiel in aan huis. En waar er vroeger wekelijks wisselend groen en pmd, dan wel restafval werd opgehaald, zamelen we de 5 fracties nu allemaal in op één dag. Dat systeem biedt heel wat voordelen: niet alleen moeten de inwoners van Lommel minder vaak naar het recyclagepark, ook de ophaalwagens moeten minder vaak de baan op.

De zakken worden bovendien niet langer opgehaald door aparte vrachtwagens per fractie, maar - waar mogelijk - door één enkele vrachtwagen. Er wordt getest of deze inzamelmethode ook voor ons land daadwerkelijk efficiënter is dan het oude systeem. Daarom zullen we verschillende ophaalmethodes testen. Hoe dat precies zal gebeuren, ligt nog niet vast. Er komen testen met één ophaalvrachtwagen die de 5 zakken meeneemt, maar ook met verschillende soorten beladingssystemen. Het kan ook zijn dat er testen gebeuren met meerdere vrachtwagens tegelijk. Bovendien evalueert het proefproject ook de inzamelrondes. Die zijn op dit moment vastgelegd op basis van de geschatte duurtijd van een rondrit en de belading bij de bewoners. Er wordt uitgezocht welk effect verschillende inzamelmethodes hebben op de inzameltijd.

Nieuwe zakken

Vanaf 4 april worden er voor huisvuil, pmd, groenafval, zachte kunststoffen en textiel dus nieuwe afvalzakken gebruikt. Die hebben niet alleen allemaal een andere kleur in functie van hun inhoud, ze zijn bovendien ook uitgerust met een speciale sluiting, waardoor ze netjes gesloten blijven wanneer alle fracties samen in één vrachtwagen terechtkomen. De tegoedzakken voor huisvuil, die zoals elk jaar in februari en maart kunnen worden opghaald op de bedelingsdagen, zullen uiteraard aangepast zijn. Daarnaast ontvangt elk Lommels gezin ook een gratis startpakket van de gemeente, met daarin 1 rol zakken voor elke andere fractie (pmd, groen, zachte kunststoffen en textiel), alsook een uitgebreid infopakket over het nieuwe systeem. Volledige rollen oude zakken kunnen op de bedelingsdagen omgeruild worden tegen nieuwe.

Nieuwe ophaalkalender

Alle inwoners van Lommel krijgen in maart een nieuwe ophaalkalender in de bus, die aangeeft op welke dag de 5 zakken in hun straat opgehaald worden. De eerste afvalkalender volgens het nieuwe systeem is geldig voor 3 maanden. Nadien wordt een nieuwe afvalkalender bedeeld, die mogelijk aangepast is in functie van de resultaten van het proefproject tijdens de eerste 3 maanden. Vast staat wel dat alle fracties op 1 dag worden opgehaald. Alleen de inzameldag kan dus wijzigen.

Lommel pionier

Als het proefproject in Lommel positief geëvalueerd wordt, blijft het nieuwe inzamelsysteem nadien van kracht én wordt het ook uitgerold naar andere steden en gemeenten.

Afbeelding verwijderd.