Secundair onderwijs

Werk aan de winkel

Limburg.net wil jouw school op een creatieve manier betrekken in het streven naar een proper en leefbaar milieu. Het onderstaand aanbod bevat activiteiten en educatieve hulpmiddelen die hiervoor optimaal kunnen ingezet worden. Ons aanbod is grotendeels gratis. Tevens kan je gebruik maken van de gratis tram- en buspas om met 'De Lijn' activiteiten op locatie bij te wonen.

Verder hebben wij op deze website nog een heleboel afvalarme tips voor jouw school.

Bestel digitaal

Inschrijven op ons aanbod kan enkel digitaal. Per onderwerp vind je de nodige link om in te schrijven, te downloaden of te bestellen.

Indien je na het lezen van onderstaand aanbod nog specifieke vragen hebt kan je contact opnemen via communicatie@limburg.net of 011 28 89 49. 

school-icon-04 Created with Sketch. 4

Nieuw educatief aanbod "Ik zie wat jij niet ziet"

ikziewatjijnietzietAfval heeft meer levens dan je denkt. We kunnen er dan ook nieuwe en positieve verhalen mee schrijven. Met ‘Ik zie wat jij niet ziet’ presenteert Fost Plus met de steun van het Vlaamse Gewest samen met Djapo een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om vanaf het schooljaar 2021-2022 actiegericht te werken rond duurzaam afval- en materialenbeheer.

In ‘Ik zie wat jij niet ziet’ hanteert Djapo hun vernieuwend Educatie voor Duurzame Ontwikkeling-kader als basis. De toegepaste methodiek geeft jongeren eigenaarschap en scherpt hun verantwoordelijkheidszin aan. Zo ontdekken ze dat ze deel uitmaken van een groter geheel waarbinnen hun gedrag een positieve invloed kan hebben. Aan het einde van dit traject beschikken leerlingen daardoor over de nodige tools om in de toekomst duurzame keuzes te maken.

Het educatief aanbod is gratis en bestaat uit zowel lesvoorbereidingen, nascholing als een coaching traject met collega-leerkrachten. Op die manier word je van begin tot eind ondersteund om de optimale leercontext rond dit duurzaamheidsvraagstuk te creëren. ‘Ik zie wat jij niet ziet’ is geschikt voor alle graden en afgestemd op de eindtermen.

Heb je interesse om ‘Ik zie wat jij niet ziet’ op te nemen in jouw planning voor het schooljaar ‘21-’22? Meld je aan via ikziewatjijnietziet@djapo.be voor een kennismakingsgesprek of lees hier meer.

 

Bezoek het recyclagepark.

Bezoek het recyclagepark.

Bezoek één van de geautomatiseerde recyclageparken uitgebaat door Limburg.net.

Op het recyclagepark zien leerlingen welk afval er gesorteerd en gerecycleerd kan worden. Maar ook hoe een hypermodern park met visie op de toekomst wordt uitgebaat. Onze parkwachters ontvangen jouw klas graag voor een interessante en leerrijke rondleiding.

Praktisch

Duur: ± 60 min.Leeftijd: alle graden

Aantal leerlingen: maximaal 20

Locatie: recyclagepark

Tijdstip: bezoeken zijn enkel mogelijk op woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens tussen 10u en 16u.

Tijdens de wintermaanden (november - februari)  worden er geen rondleidingen gegeven.

Inschrijven doet u hier.  Vraag uw bezoek minstens 14 dagen voor de gewenste datum van het bezoek aan. Na ontvangst van het inschrijvingsaanvraag, zal Limburg.net met u contact opnemen om de nodige praktische afspraken te maken.

Prijs: gratis 

Zwerfvuilactie Straat.net

Elk jaar in het voorjaar organiseert Limburg.net in samenwerking met jouw gemeentebestuur een grote opruimactie. Voor het opruimen van straten, pleinen en bossen ontvangen deelnemende klassen 15 € per opgeruimde kilometer.

Voor deze actie ontvangt jouw school elk jaar (januari-februari) een aparte uitnodiging. Opgelet! Dit schooljaar zal je aangeschreven worden per email en niet meer per brief.

Educatief materiaal: klik hier voor een lespakket over zwerfvuil. Dit pakket bevat kant-en-klare lesfiches en didactisch materiaal voor verschillende vakken uit alle graden van de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO.