Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Opeens belandt de prins(-es) uit Viesvuilland in de (kleuter)klas. Kunnen de kinderen helpen om het afvalprobleem in Viesvuilland op te lossen? Samen gaan we aan de slag door het afval op een speelse manier te sorteren en denken we na over oplossingen om afval op school te voorkomen.


Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een slimme zet voor uw school. Spelenderwijs maken kinderen kennis met afval vermijden, sorteren en recycleren en leren ze inzien waarom dat belangrijk is. Ervaren educatieve medewerkers leiden alles in goede banen. Het afvalprobleem wordt benaderd
vanuit de leefwereld van kinderen.

ViesvuillandViesvuilland

 

 

 

 

 


Praktisch

  • Leeftijd: 1ste, 2de, 3de kleuterklas en de 1ste graad
  • Duur: ongeveer 30 min. (1ste kleuterklas) of 50 min.(2de en 3de kleuterklas en 1stegraad)
  • Aantal deelnemers: maximaal 25
  • Locatie: er komt een educatief medewerker van vzw Goodplanet naar uw school.
  • Inschrijven: online via de link in het overzicht van de workshops
  • Bijkomende info: idealiter worden er per school minimum 3 klassen op dezelfde datumingepland. Bij voorkeur vinden de animaties in de voormiddag plaats. Na de inschrijving wordt u gecontacteerd om de nodige praktische afspraken te maken. Een organisatie van vzw Fost Plus in samenwerking met vzw Goodplanet en deafvalintercommunales.
  • Prijs: gratis

 

Koning Viesvuilland