Asbest

Wat?

Er zijn verschillende soorten asbesthoudende afvalstoffen, maar enkel asbesthoudende afvalstoffen van bouw- en sloopactiviteiten die hechtgebonden zijn worden aanvaard op het recyclagepark.  Het asbest moet verpakt aangeleverd worden.  Het verpakkingsmateriaal kan je aankopen op het recyclagepark.  Meer info op www.limburg.net/asbest

Wel

 • asbest golfplaten
 • asbestvrije golfplaten
 • eternieten leien
 • eterniet afval in vaste toestand
 • buizen
 • onderdakplaten
 • schoolborden
 • plafondtegels
 • gevelplaten
 • vinlyvloertegels
 • onderlaag vloerbekleding
 • betonnen bloembakken
 • betonnen schouwpijp
 • ....

Niet

 • Niet-gebonden asbest mag niet naar het recyclagepark. Deze soort asbest zit bijvoorbeeld in isolatie of kalkachtige plaaster. Asbest in ongebonden toestand is zeer gevaarlijk. Voor de verwijdering ervan moet je een beroep doen op erkende verwerkers. Je vindt het overzicht van erkende verwerkers hier terug.

Waar naartoe?

Huis-aan-huisophaling op aanvraag

Heb jij een grote hoeveelheid gebonden asbest te verwijderen, kan je dit aan huis laten ophalen.  Limburg.net is in 2020  gestart met een huis-aan-huisophaling van asbest. De Vlaamse overheid (OVAM) kent hiervoor subsidies toe. Daardoor blijft de bijdrage die je zelf moet betalen relatief beperkt. Ook als je asbest laat verwijderen door een professionele aannemer, kan jij voor de afvoer ervan een beroep doen op de huis-aan-huisophaling van limburg.net.  Meer info over wie en hoe een ophaling aan huis kan aanvragen, vind je hier

Recyclagepark

Kleine hoeveelheden gebonden asbest kan je naar het recyclagepark brengen. Dit moet u wel verplicht verpakken met verpakkingsmateriaal dat je op voorhand aankoopt op het recyclagepark. De tarieven van het verpakkingsmateriaal en meer info over de aanlevering, lees je hier 

 

 

Hoe aanbieden?

Ophaling aan huis

Asbest  halen wij op na aanvraag.  Je kan golfplaten of leien via een container (grote hoeveelheid) of platenzakken (golfplaten) of big bags laten afvoeren.  Vraag hier je ophaling aan. 

asbestverpakking

 

Recyclagepark

Gebonden asbestafval dat je naar het park brengt, moet verpakt zijn met verpakkingsmateriaal dat je op voorhand aankoopt op het recyclagepark.  Meer info hierover lees je hier 

asbestverpakking