Bouw- en sloopafval

Wat?

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam voor alle afvalstoffen die vrijkomen tijdens bouw-, renovatie- en sloopwerken. Voor beperkte hoeveelheden afval kan je terecht in het recyclagepark. Daar kan je het in een aantal specifieke containers deponeren: 

  • Zuiver  bouwpuin. In de container zuiver puin mag je enkel steenachtig afval storten zoals beton, bloempot (steen), cement (uit de zak verwijderd), chape, dakpannen, grèsbuizen, keien, klinkers, lavasteen, metselwerk, natuursteen/arduin, stabilisé, steengruis, stenen en bakstenen, tegels zonder glazuur, welfsels (betondallen), zand (wit + geel), zand met kiezels (wit + geel)
  • Gemengd bouwpuin. In de container gemengd bouwpuin hoort enkel niet-steenachtig, inert afval zoals agrexkorrels, cellenbeton (ytong), dolomiet, gips, grond* , kalk, knauf, pleisterwerk, porselein, silicaatsteen, tegels met pleister, tegels met glazuur, wc-pot of wasbak, zwarte grond.                                       
  • Gipsplaten. Lees hier de sorteerregels na. 
  • Afbraakhout. Lees hier de sorteerregels na.
  • Roofing. Lees hier de sorteerregels na.
  • Asbest. Lees hier de sorteerregels na.
  • C-Hout. Boompalen en hout dat lange tijd in het water heeft gestaan, gecreosoteerd hout, geïmpregneerd hout, spoorbielzen, verduurzaamd hout.

Op de Limburg.net-parken worden alle hierboven vermelde fracties apart ingezameld (kijk hier of in uw gemeente Limburg.net het recyclagepark uitbaat). Op jouw gemeentelijk park wordt ook bouw- en sloopafval ingezameld. Afhankelijk van de plaatselijke situatie worden niet alle fracties, zoals hierboven vermeld, apart ingezameld. Informeer bij de parkwachter welke fracties van het bouw- en sloopafval selectief ingezameld worden. De parkwachter vertelt je ook of je moet betalen voor het afleveren van bepaalde afvalfracties.

Waar naartoe?

Breng jouw bouw- en sloopafval naar het recyclagepark.

Hoe aanbieden?

  • Kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval kan je kwijt op het recyclagepark. Voor grotere hoeveelheden doe je best een beroep op een containerdienst.
  • Deponeer de verschillende fracties bouw- en sloopafval in de aparte containers op het recyclagepark.
  • Zijn er bij jouw bouw- of verbouwingswerken afvalstoffen vrijgekomen die niet thuishoren onder één van de bovenvermelde categorieën.  Deponeer deze afvalstoffen hier:

             -  Lege zakken cement: grofvuil

             -  Isolatiemateriaal: grofvuil

             -  Plastiek rond een palet of andere folie’s die niet vervuild zijn: gemengde kunststoffen

             -  Vensterglas: vlakglas

             -  Witte isomo met bolletjesstructuur: piepschuim (eps)

             -  Gekleurde eps of piepschuim: gemengde kunststoffen

Preventietips

Recycleer terwijl u verbouwt. Sommige materialen die op de ene plaats weg moeten kunnen een tweede leven krijgen elders in huis als u erover nadenkt. Dit zal een uniek karakter aan uw woning geven.