Grofvuil

Wat

Afval dat niet selectief wordt ingezameld en te groot is voor de huisvuilzak.
Bijvoorbeeld: groot speelgoed dat niet herbruikbaar is, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude matrassen, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, versleten sanitair materiaal, ….

Niet toegelaten

  • Geen zakken met grofvuil (dit is huisvuil) 
  • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
  • Recycleerbaar afval of kringloopgoederen
  • Bouwafval
  • Gevaarlijk afval
  • Houtafval
  • Afval met gemengde samenstelling dat in een huisvuilzak past

Waar naartoe?

Inzameling aan huis

Het grofvuil wordt 1 keer per maand aan huis opgehaald.
Je vindt de ophaaldata terug in de afvalkalender.

De aanvraag dient minstens 1 week voor de ophaling te gebeuren via het aanvraagformulier.

Recyclagepark

Je kan ook met al jouw grofvuil terecht op het recyclagepark. 

Hoe aanbieden

De grofvuilophaling gebeurt op aanvraag 

Je kan een grofvuilophaling aanvragen op de volgende manieren:

Aanleveringsvoorwaarden

  • Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6.00 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.

  • Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 m lang en 1 m breed zijn en het totaalvolume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding. Grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen.

Preventietips

In plaats van oude meubelstukken weg te gooien kan je ze misschien naar de kringloopwinkel brengen?