Klein gevaarlijk afval

Wat

Kga bestaat hoofdzakelijk uit schadelijke en/of gevaarlijke scheikundige stoffen en uit producten die dergelijke stoffen bevatten. Ook de verpakking ervan hoort bij het kga. De alfabetische lijst hieronder somt alleen die producten op die veel gezinnen altijd of zo nu en dan in huis hebben. Zit je opgescheept met een restje van een product dat niet in de lijst staat, maar waarvan je vermoedt dat het toch om kga gaat, beschouw het dan voor alle zekerheid als kga.

Waar naartoe?

Kga kan je afleveren op het recyclagepark. Een uitzondering hierop zijn de vervallen geneesmiddelen. Die dien je zonder verpakking af te leveren bij een apotheek.

Hoe aanbieden

  • Bied het kga in de oorspronkelijke verpakking aan.
  • Bewaar vloeistoffen apart in goed gesloten potten of flessen. Mengen is verboden.
  • Injectienaalden zijn gevaarlijk afval! Breng ze daarom in een naaldcontainer naar je recyclagepark. Ze worden er gratis aanvaard en vervolgens veilig verwerkt. Bovendien is het verboden naalden bij het restafval te gooien of in de pmd-zak te stoppen. Limburg.net stelt aan particulieren gratis naaldcontainertjes ter beschikking.  Gebruikte injectienaalden van dokters of thuisverpleging zijn bedrijfsafval en moeten volgens Ovam verplicht door de zorgverstrekkers zélf worden meegenomen. 

Preventietips

Kga-afval is, zoals de naam het al zegt, gevaarlijk en moet dus zoveel mogelijk vermeden worden. Een eenvoudige manier om zelf minder kga-afval te veroorzaken is te kiezen voor herbruikbare batterijen. Op termijn is dit goedkoper en je spaart het milieu!