Klein gevaarlijk afval

Wat?

Met klein gevaarlijk afval worden alle afvalstoffen bedoeld die omwille van hun samenstelling of aard mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en/of het leefmilieu, alsook huishoudelijke afvalstoffen die een aangepaste verwerking moeten ondergaan.

Voorbeelden:

 • Verf- of lakresten 
 • Motor- of smeerolie 
 • Accu's en batterijen
 • Producten met kwik (bv. Tl-lampen en spaarlampen, kwikthermometers)
 • Bestrijdingsmiddelen (bv. insecticide, pesticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif)
 • Rookmelders
 • Brandblussers
 • Analoge röntgenfoto's
 • Chemicaliën
 • Solventen (bv. aceton, alcohol, thinner, ontvetter, dissolvant, beitsmiddelen, ....)
 • Zuren (bv. azijnzuur, zoutzuur, ...)
 • Basen (bv. wc-onstopper, soda, wc-reiniger)
 • Lijmen en harsen
 • Injectienaalden (voorwaarde: in naaldcontainer)
 • Schoonmaakmiddelen (bv. javel, bleekwater) 

Waar naartoe?

Kga kan je afleveren op het recyclagepark. Een uitzondering hierop zijn de vervallen geneesmiddelen. Die dien je zonder verpakking af te leveren bij een apotheek.

Hoe aanbieden?

 • Bied het kga in de oorspronkelijke verpakking aan.
 • Bewaar vloeistoffen apart in goed gesloten potten of flessen. Mengen is verboden.
 • Injectienaalden zijn gevaarlijk afval! Breng ze daarom in een naaldcontainer naar je recyclagepark. Ze worden er gratis aanvaard en vervolgens veilig verwerkt. Bovendien is het verboden naalden bij het restafval te gooien of in de pmd-zak te stoppen. Limburg.net stelt aan particulieren gratis naaldcontainertjes ter beschikking.  Gebruikte injectienaalden van dokters of thuisverpleging zijn bedrijfsafval en moeten volgens Ovam verplicht door de zorgverstrekkers zélf worden meegenomen. 

Preventietips

Kga-afval is, zoals de naam het al zegt, gevaarlijk en moet dus zoveel mogelijk vermeden worden. Een eenvoudige manier om zelf minder kga-afval te veroorzaken is te kiezen voor herbruikbare batterijen. Op termijn is dit goedkoper en je spaart het milieu!