Herbruikbare bekers Limburg.net

herbruikbare bekerOPGELET: De website van onze partner Festicup is momenteel in onderhoud.
Hierdoor kan u tijdelijk bestellingen enkel via mail doorgeven.
Meer info vindt u hier.


Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het Vlarema, uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet, goed. Eén van de wijzigingen is dat het vanaf 1 januari 2020 voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden is drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik.

De afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten), de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net. Met deze uitleendienst wil Limburg.net  haar burgers en gemeentelijke vennoten helpen bij het beperken van hun afval en hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. Limburg.net beschikt over ongeveer 150.000 bekers.

Voor het ontlenen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup. Alle afspraken over het ontlenen, terugbrengen en betalen van de kosten voor de bekers worden gemaakt tussen de ontlener en Festicup.

De bekers worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.
Limburg.net voorziet een standaard festivalbeker van 30cl (tapmaat 25cl). Indien gewenst kunnen ook andere bekers (cava, wijn, jenever, …)  gehuurd worden bij Festicup aan de tarieven van Limburg.net. 

OPGELET: De website van onze partner Festicup is momenteel in onderhoud. Hierdoor kan u tijdelijk bestellingen enkel via mail doorgeven. Meer info vindt u hier.

Kostprijs 2023
Prijs huur: 0,06 euro/beker
Prijs reiniging: 0,06 euro/beker
Wascredits Limburg.net: -0,03 euro/beker

Totale kost= 0,09 euro/beker

Bovenstaande info gaat over de standaard festivalbeker van Limburg.net. Daarnaast kunnen er ook speciale bekers ontleend worden aan onderstaande tarieven.
 

Meer info over het ontlenen van de bekers kan je terugvinden in het reglement en de handleiding hieronder.