Huishoudelijk afval bij appartementen

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval hebben appartementsbewoners verschillende mogelijkheden:

Individueel buitenzetten van huishoudelijke afval

Elke gemeente uit Limburg (inclusief Diest) is verplicht om de inzameling van huishoudelijk afval te laten verlopen via de afvalintercommunale Limburg.net. De organisatie van privéophalingen is wettelijk gezien dus niet toegestaan.

Ook bewoners van appartementsgebouwen kunnen hun huisvuil meegeven met de ophaalrondes georganiseerd door Limburg.net. Je doet dit door jouw afval op de juiste dag correct aan te bieden.

Door te kiezen voor dit systeem blijft betaal je enkel voor het afval dat je zelf aanbiedt.

Meer informatie over de ophaaldata vind je hier

Voor andere vragen over de huis-aan-huis ophaling kan je hier terecht 

huisvuizak   Container

Eén of meerdere gezamenlijke bovengrondse Limburg.net-containers (1.100 liter)

Bovengrondse containerElke gemeente uit Limburg (inclusief Diest) is verplicht om de inzameling van huishoudelijk afval te laten verlopen via de afvalintercommunale Limburg.net. De organisatie van privéophalingen is wettelijk gezien dus niet toegestaan. Dat is vooral van belang voor bewoners van grotere appartementsgebouwen die vaak nog een beroep doen op een privéophaaldienst.

Dezelfde afvalbelasting voor alle burgers

Sinds 2014 ontvangen de inwoners van de meeste Limburgse gemeenten een aanslagbiljet van Limburg.net. Deze afvalfactuur bevat volgende kosten:

 • Een gezinskost die de basisdienstverlening dekt ongeacht de gezinssamenstelling. Hiermee worden de kosten gefinancierd voor de organisatie en inzameling van diverse afvalfracties (huisvuil, gft, papier/karton, glasbollen, enz.), de toegang tot het recyclagepark en de aanlevering van bepaalde quota op het recyclagepark.
 • De aanrekening de verwerkingskosten voor huisvuil. Dit geeft je in functie van jouw gezinstoestand op 1 januari recht op een aantal rollen huisvuilzakken of kilo’s.

Ophaling door Limburg.net

Elke burger is verplicht om zijn huishoudelijk afval mee te geven met een Limburg.net-inzameling, dus ook appartementsbewoners. Je kan ervoor kiezen om het huishoudelijk afval van alle bewoners in jouw residentie te verzamelen in een bovengrondse Limburg.net-container en deze op de vooraf afgesproken tijdstippen aan te bieden aan de ophaler.

Wat als u niets onderneemt?

Vanaf 2017 wordt bij jouw afvalbelasting ook een kost gerekend voor het verwerken, ongeacht of je op dat moment via Limburg.net containers hebt of niet. Dat betekent dus dat je vanaf 2017 in elk geval betaalt voor de verwerking van de kilo’s waar je recht op hebt, zelfs als je er geen gebruik van maakt.

Hoe wordt jouw afval aangerekend?

De Limburg.net-huisvuilcontainer is uitgerust met een chip die het gewicht registreert. De aanrekening gebeurt op 2 manieren:

 • jouw gezin heeft sowieso recht op een aantal kilo’s (in functie van de gezinstoestand op 1 januari) die worden omgezet naar een gesolidariseerde kilo’s voor de gezamenlijke container. Deze kilo’s worden aangerekend via de individuele afvalfactuur die je in de bus krijgt.
 • worden de gemeenschappelijke kilo’s overschreden, dan ontvangt de syndicus een betalingsuitnodiging voor een nieuw voorschot. Bij elke lediging wordt er 0,18 euro/kg van het voorschot afgehouden.

Opgelet! Schakelt jouw appartementsgebouw over naar een gezamenlijke bovengrondse Limburg.net-container van 1.100 liter, dan kun je er als individueel gezin niet voor kiezen om de individuele kilo’s waar je recht op hebt te behouden of toch een privéophaler in te schakelen. Alle kilo’s worden overgezet naar de gemeenschappelijke afvalcontainer. Wijzigt jouw gezinssamenstelling of verhuis je na 1 januari? Dan wordt dit niet verrekend aangezien het individuele verbruik niet meer te achterhalen is.

Moet u voortaan meer betalen?

Zeker niet. Blijft u zoals in het verleden goed sorteren, dan komt u toe met de kilo’s waar u recht op heeft (die nu samengeteld zijn voor de gemeenschappelijke container) en betaalt u niets extra voor uw afvalverwerking. Op die manier willen wij iedereen ertoe aanzetten om zo weinig mogelijk afval te produceren. Heeft u toch meer afval? Dan moet u bijbetalen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Wilt u omschakelen naar een Limburg.net container?

Geef dit dan door aan uw syndicus. Hij doet het nodige om een container aan te vragen.
U bent echter niet verplicht om gebruik te maken van een bovengrondse container. Bekijk in het menu links de mogelijkheden om uw huisvuil aan te bieden.

Bent u syndicus en wil u een 1.100 liter container aanvragen?  Neem dan contact op met Limburg.net via info@limburg.net of bel naar het gratis nummer 0800 90 720.

Nadat wij uw informatie hebben ontvangen bekijken we per appartementsgebouw hoeveel containers er geplaatst moeten worden in functie van de beschikbare plaats, het aantal appartementen, …

Ondervindt u problemen met het invullen van het aanvraagformulier neem dan gratis contact met ons op via het telefoonnummer 0800 90 720. 

Eén of meerdere gezamenlijke ondergrondse Limburg.net-containers (info bewoners)

Ondergrondse container

Elke gemeente uit Limburg (inclusief Diest) is verplicht om de inzameling van huishoudelijk afval te laten verlopen via de afvalintercommunale Limburg.net. De organisatie van privéophalingen is wettelijk gezien dus niet toegestaan. Dat is vooral van belang voor bewoners van grotere appartementsgebouwen die vaak nog een beroep doen op een privéophaaldienst.

Dezelfde afvalbelasting voor alle burgers

Sinds 2014 ontvangen de inwoners van de meeste Limburgse gemeenten een aanslagbiljet van Limburg.net. Deze afvalfactuur bevat volgende kosten:

 • Een gezinskost die de basisdienstverlening dekt ongeacht de gezinssamenstelling. Hiermee worden de kosten gefinancierd voor de organisatie en inzameling van diverse afvalfracties (huisvuil, gft, papier/karton, glasbollen, enz.), de toegang tot het recyclagepark en de aanlevering van bepaalde quota op het recyclagepark.
 • De aanrekening van de verwerkingskosten voor huisvuil. Dit geeft je in functie van jouw gezinstoestand op 1 januari recht op een aantal rollen huisvuilzakken of kilo’s.

Ophaling door Limburg.net

Elke burger is verplicht om zijn huishoudelijk afval mee te geven met een Limburg.net-inzameling, dus ook appartementsbewoners. Sinds dit jaar kan een residentie ervoor kiezen om gebruik te maken van een ondergrondse container. Een ondergrondse container heeft heel wat voordelen: hij neemt minder plaats in, geeft minder geurhinder, je hoeft zelf niets buiten te zetten, elke inwoner heeft zijn eigen beurten (je hoeft dus niet te betalen voor het afval van jouw buren), …

Hoe werkt het systeem van ondergrondse afvalcontainers?

Je hebt toegang tot de ondergrondse container met een containerpas.  In deze container mag je enkel huishoudelijk restafval gooien. Als je voor de zuil staat, zie je aan de rechterzijde een leesvenster. Daarop staat de boodschap ‘pas?’ te lezen. Volg deze stappen:

 • Houd jouw containerpas enkele seconden tegen de leesunit (ter hoogte van het geel handje). Op het venster verschijnt ‘openen aub’ en een blauw lampje licht op. Wanneer het slot is ontgrendeld, begint de blauwe lamp te knipperen. De voortgangsbalk op de display toont de resterende tijd die je hebt om de schuif te openen (ca. 10 seconden).
 • Open de schuif door het handvat naar je toe te trekken. 
 • Leg jouw gesloten zak met restafval in de schuif en zorg ervoor dat het afval niet klem komt te zitten.
 • Sluit de schuif door het handvat volledig van je weg te duwen. 
 • Als je meerdere zakken wilt deponeren, herhaal je alle bovenstaande handelingen.
 • Vergeet jouw containerpas niet mee te nemen na afloop!

Hoe wordt jouw afval aangerekend?

Het gebruik van een gezamenlijke ondergrondse Limburg.net-container zit verrekend in jouw afvalbelasting.

Per gezinslid heb je recht op een aantal beurten:

 • 1 persoon = 20 beurten
 • 2 personen = 40 beurten
 • 3 personen = 50 beurten
 • 4 personen = 60 beurten
 • Meer dan 4 personen = 60 beurten

Elke keer dat je de schuif opent met jouw pas, verbruik je 1 beurt. Als jouw beurten op zijn, betaal je 0,63 euro per keer je jouw containerpas gebruikt.  Op mijn.limburg.net kan je nakijken hoeveel beurten je al gebruikt hebt en hoeveel er nog resteren.  

Moet je voortaan meer betalen?

Zeker niet. Blijf je zoals in het verleden goed sorteren, dan heb je voldoende met de toegewezen kilo’s  en betaal je niets extra voor jouw afvalverwerking. Door op die manier te werken willen wij iedereen ertoe aanzetten om zo weinig mogelijk afval te produceren. Heb je toch meer afval? Dan moet je bijbetalen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Hoe kan je betalen?

Heb je al een containerpas ontvangen? Dan kan je de ondergrondse containers al gebruiken.

Als jouw beurten zijn opgebruikt, ontvang je van Limburg.net een betalingsuitnodiging voor een voorschot. Je betaalt dan een bedrag op een voorschotrekening. Afhankelijk van het aantal keren dat je de ondergrondse containers gebruikt, wordt van dit bedrag de overeenstemmende kost afgetrokken.

Hoe jouw voorschot terug aanvullen?  
Zakt jouw voorschot onder een bepaald bedrag, dan krijg je van Limburg.net een overzicht van jouw stortingen en een nieuwe betalingsuitnodiging. Betaal dit op tijd, anders heb je (tijdelijk) geen toegang tot de ondergrondse containers!

Heb je nog geen containerpas? 
Neem dan contact op met Limburg.net om een containerpas aan te vragen. Bij verlies van de pas of bij aanvraag van een tweede pas, betaal je hiervoor 15 euro. 

Wat als je verhuist? 
De containerpas is persoonlijk en gekoppeld aan jouw gezin. Als je verhuist, moet je contact opnemen met Limburg.net om de containerpas te laten blokkeren.

Aandachtspunten
 

 • Gebruik de  containers alleen voor huishoudelijk restafval.
 • Stop het restafval in een dichtgeknoopte plastic zak. Dit mogen ook andere zakjes zijn dan vuilniszakken.
 • Stop geen te grote zak in de container, anders blokkeert het systeem. Zorg daarom dat er zo veel mogelijk lucht uit de zak is.
 • Let goed op jouw sleutels en containerpas om te voorkomen dat ze mee in de afvalcontainer belanden.
 • Je mag geen zakken of afval naast de container plaatsen. Dit is sluikstorten en wordt beboet.  Denk aan de omwonenden die hinder kunnen ondervinden, zoals ongedierte of geurhinder.

Wat bij foutmeldingen, storingen, verlies van jouw pas of beschadiging?

Is het systeem defect?
Als het systeem defect is verschijnt de melding “systeem defect” op het schermpje en het oranje lampje knippert. Je kan de schuif niet openen. Neem zo snel mogelijke contact op met Limburg.net via 0800 90 720 of info@limburg.net. Wij doen er alles aan om het defect zo snel mogelijk te herstellen.

Is de container vol?
Als de afvalcontainer vol zit, verschijnt op het schermpje de melding “container is vol” en het oranje lampje knippert gedurende 3 seconden. Je kan de schuif niet openen. Limburg.net krijgt een automatische melding van alle volle containers en komt deze zo snel mogelijk ledigen.
In dit geval moet je later terugkomen. Laat jouw afval zeker niet achter naast de container. Dit is sluikstorten en wordt beboet.

Is de container afgesloten?
Limburg.net kan om bepaalde redenen een container tijdelijke afsluiten. Op het schermpje verschijnt dan de boodschap “container gesloten”. In dit geval moet je later terugkomen. Laat jouw afval zeker niet achter naast de container. Dit is sluikstorten en wordt beboet.

Is jouw containerpas defect?
Indien jouw containerpas defect is wordt deze niet door het systeem herkend. In dat geval blijft op het schermpje de boodschap “Pas?” staan indien je de containerpas tegen het schermpje houdt. In dit geval kan je een nieuwe pas aanvragen bij Limburg.net via 0800 90 720 of info@limburg.net.

Pas geblokkeerd?
Verschijnt op het schermpje de boodschap “Pas geblokkeerd” en gaat het oranje lichtje branden? Dan werd jouw voorschot niet tijdig aangevuld. Om opnieuw toegang te krijgen tot het systeem moet je eerst een nieuw voorschot betalen. Neem indien nodig contact op met Limburg.net via 0800 90 720 of info@limburg.net

Wanneer wordt de ondergrondse container geledigd?

De ondergrondse container is uitgerust met een meldingssysteem dat aangeeft wanneer de container bijna vol zit. Deze melding komt rechtstreeks binnen bij Limburg.net. De ondergrondse container wordt dan zo spoedig mogelijk geledigd.

Wil je als bouwheer/syndicus een ondergrondse container plaatsen? Lees dan verder.

Informatie over ondergrondse containers voor bouwheren/syndicus

Bent u betrokken bij een nieuwbouwproject en denkt u eraan te werken met ondergrondse containers?

Neem dan zeker contact met ons op via onderstaande gegevens. Nadat wij een zicht hebben op het concrete project bekijken we samen met u hoeveel containers er per appartementsgebouw geplaatst moeten worden in functie van de beschikbare plaats, het aantal appartementen, …

Tel.: 011/28 89 89
E-mail: info@limburg.net

Brochure: Hoe afval inzamelen in appartementsgebouwen