Algemene vergadering

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet dat minstens twee maal per jaar een algemene vergadering wordt samengeroepen.

Een eerste maal in juni: voor de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de bespreking van de activiteiten van het voorbije jaar.
En een tweede keer in december: voor de bespreking van de begroting en de te ontwikkelen activiteiten voor het komende jaar.

Bijkomend kunnen nog buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen.

Zij keuren de jaarverslagen en rekeningen goed, benoemen de leden van de Raad van Bestuur en beslissen over wijzigingen van de statuten.

De leden:

  • De vertegenwoordigers van de 43 aangesloten gemeentebesturen
  • Een vertegenwoordiger van de Intergemeentelijke vereniging Ecowerf

De algemene vergadering keurt het jaarverslag en de afrekening goed. Bekijk hier het laatste jaarverslag.