KMO's

Toegangsregeling voor kmo’s en verenigingen

Ook kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart. Een kmo en een vereniging heeft geen recht op vrijstellingen. Zij betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park. Het ticket dat je ontvangt bij het verlaten van het park, geldt als factuur. 

Heeft jouw vereniging of kmo nog geen kaart?  Vraag hier jouw toegangskaart aan. Een kaart kost 15 euro. 

  • Vul hier jouw aanvraagformulier in

Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@limburg.net of bel naar 0800 90 720

Na het versturen van de kaart ontvang je een betalingsuitnodiging zodat het verschuldigde bedrag na een bezoek automatisch in mindering wordt gebracht.

Deze regeling is niet van toepassing voor de kmo's en verenigingen van Genk.  Meer info bij de alinea "aparte regeling voor reyclagepark Genk-Noord".  

Aparte regeling voor recyclagepark Genk-Noord 

Het recyclagepark Genk-Noord is enkel toegankelijk voor inwoners van Genk.  Hier vind je meer info over de quota en toegang voor het park Genk-Noord.