Missie en doel

Wie is Limburg.net?

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. We staan in voor de afvalpreventie en inzameling van de 43 gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest.

Wat is onze doelstelling?

Onze doelstelling is eenvoudig: wij willen ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat. Afval dat toch niet vermeden kan worden, zamelen we in en laten we verwerken.

Hoe pakken we het aan?
Wat zijn onze kernwaarden?

Hoe pakken we het aan?

In onze benadering van afval leggen wij de klemtoon op:

De inwoners

Wat goed is voor het milieu en goed is voor de portemonnee is natuurlijk ook goed voor de inwoners. Maar Limburg.net wil meer.

Een comfortabele dienstverlening

Limburg.net wil ook een dienstverlening die comfortabel is voor alle inwoners van Limburg en de stad Diest. Afvalinzameling moet een gemakkelijke en toegankelijke dienstverlening zijn voor iedereen.

Dienstverlening continu verbeteren

Daarom stemmen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk af op de wensen en noden van de gebruiker. Hiervoor doen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken en zijn wij voortdurend op zoek naar creatieve ideeën om onze dienstverlening nog te verbeteren, zowel voor de huis-aan-huis-inzameling als de inzameling via de recyclageparken.

top

De portemonnee

Limburg.net wil de kosten voor de gemeenten en hun inwoners onder controle houden.

Verantwoorde beslissingen

Investeren in het milieu kost geld. Maar Limburg.net wil dit wel op een verantwoorde manier doen. Bij alle beslissingen die we nemen, wegen wij af wat de beste oplossing voor het milieu is, tegen een aanvaardbare kostprijs.

Een eerlijke prijs

Afval ophalen en verwerken is niet gratis. Limburg.net wil er wel voor zorgen dat de kosten onder controle worden gehouden en de gemeenten en hun inwoners een eerlijke prijs betalen voor het ophalen en verwerken van afval.

Schaalvoordelen

Limburg.net is de beste garantie om de kosten voor afvalophaling onder controle te houden. Limburg.net is immers volledig in handen van de Limburgse gemeenten en de stad Diest. Bovendien laat de schaalgrootte van Limburg.net toe om alles efficiënt te beheren. Limburg.net is de enige afvalintercommunale in Vlaanderen die een ganse provincie bestrijkt!

top

Het milieu

Bij Limburg.net staat het milieu voorop. Bij alles wat we doen, houden we rekening met de impact op het milieu.

De klemtoon op afvalpreventie.

Het is niet de ambitie van Limburg.net om zoveel mogelijk afval in te zamelen. Wat willen wij wel? Limburg.net wil er liever voor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval is. Daarom organiseren we preventie- en sensibiliseringsacties waarmee we onze inwoners op een bewuste manier met afval willen leren omgaan. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen aan een kleinere afvalberg. Want minder afval betekent meer milieu!

Milieuvriendelijke inzamelsystemen

Natuurlijk kunnen we afval nooit helemaal vermijden. Afval zal er altijd zijn. Daarom wil Limburg.net zijn inzamelsystemen zo organiseren dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten. Wij stemmen onze inzamelsystemen optimaal af op de meest milieuvriendelijke verwerkingstechnieken. Zo wordt jouw afval opnieuw een grondstof die allerhande nieuwe en nuttige toepassingen krijgt.

CO2-projecten

Limburg.net wil ook werken aan zijn eigen CO2-neutraliteit. Zo leggen wij elk jaar een aantal hectaren nieuwe CO2-bossen aan. Deze bossen zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot die we zelf produceren geneutraliseerd wordt. Verder willen wij in de toekomst nog nieuwe projecten rond CO2 opzetten zoals het gebruik van zonnepanelen op recyclageparken en het voeren van een CO2-boekhouding.

top

Wat zijn onze kernwaarden

Onze waarden zitten in de genen van onze organisatie. Ze bepalen hoe en waarom we doen wat we doen. De Limburg.net-waarden zijn de drijvende krachten achter onze ambitie om van Limburg en Diest de schoonste plekken te maken.

1. Limburg.net is innovatief

Wij bij Limburg.net hebben de ambitie om op elk moment de beste oplossing te vinden. We denken na over de huidige context, maar ook over de toekomst. Onze maatschappij verandert voortdurend, en dus moet ook ons afvalbeleid mee evolueren. Bij Limburg.net maken we er een punt van om nieuwe noden snel op te merken, en om permanent te werken aan verbeteringen. Zo dragen we continu zorg voor het leefmilieu en voor iedereen die na ons komt.

2. Limburg.net is verantwoordelijk

Wij bij Limburg.net, wij handelen als een goede huisvader. Wij gaan niet voor de gemakkelijkste beslissing, maar overwegen steeds de maatschappelijke meerwaarde en zoeken een kostenefficiënte en milieuverantwoorde oplossing. We willen een inclusieve organisatie zijn en kijken altijd wat naar wat beter kan zowel binnen onze eigen organisatie als in de diensten die we aanbieden.

3. Limburg.net is een sterke partner

Wij bij Limburg.net, wij werken graag samen en streven naar fiere medewerkers. We hebben oog voor wat er leeft in de maatschappij en communiceren helder. Wij gaan zoveel mogelijk in dialoog met onze medewerkers, burgers, gemeenten en andere (afval)organisaties. Da’s belangrijk. Want zo weten we goed wat er leeft. En dat is nodig om topservice te leveren. We doen ons uiterste best om onze boodschap helder en duidelijk te brengen. En hoe meer we iedereen kunnen betrekken, hoe liever we het hebben.

top