38 Gemeenten maken ‘Ruimte voor Bomen’

38 Gemeenten maken ‘Ruimte voor Bomen’

Vandaag ondertekenden 38 burgemeesters de engagementsverklaring voor het project “Ruimte voor Bomen”. Hiermee engageren ze zich om de komende jaren in hun gemeente in te zetten op een betere leefomgeving voor hun inwoners.
Om het project af te trappen plantten alle burgemeesters samen de eerste klimaatboom. Deze boom vormt de start van bomenprojecten in alle deelnemende gemeenten. Het komende jaar worden zo 1.500 klimaatbomen aangeplant.

Iedereen is bezorgd over het klimaat. Klimaatverandering is een probleem dat hoog op de agenda staat. Wereldwijd veroorzaakt de klimaatopwarming schade aan ecosystemen, economie en levenskwaliteit, maar ook op lokaal vlak merken we verandering zoals stijgende temperaturen, heftige stortbuien met lokale wateroverlast, langere droge periodes voor de landbouw,…

Meer dan enkel bomen planten
Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ wil Limburg.net samen met Centrum Duurzaam Groen de gemeenten ondersteunen om actie te nemen tegen de klimaatverandering. Door het ondertekenen van de engagementsverklaring engageerden nu 38 gemeenten zich om de komende 5 jaar een bomenplan op te maken. Hiermee verankeren ze investeringen in nieuwe bomen en een correct onderhoud van bestaande bomen in hun beleid. De andere gemeenten kunnen ook later nog instappen in het project.

Het komende jaar worden 1.500 klimaatbomen geplant
Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen willen gemeenten die zich engageren om op lange termijn in te zetten op een duurzamere en gezondere leefomgeving voor hun inwoners een duwtje in de rug geven. Daarom maken ze via het CO2-fonds 0,20 euro per inwoners vrij voor het aanplanten van 1.500 bomen in woonkernen. Deze klimaatbomen zullen op lange termijn zorgen voor een reductie van CO2 en een betere leefomgeving.
Bomen hebben immers heel wat positieve functies op vlak van klimaat, biodiversiteit, gezondheid,… Ze dragen bij aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Vertalen we deze waarde in geld, dan betalen bomen zich dubbel en dik terug.

Meer info over het project ‘Ruimte voor Bomen’ is te vinden op www.ruimtevoorbomen.be