Eerste grensoverschrijdende samenwerking Limburg.net - Ecowerf

Afvalintercommunales Limburg.net en EcoWerf starten in het late voorjaar van 2024 een eerste samenwerking op rond het gebruik van de recyclageparken van Limburg.net. Inwoners van grensgemeente Geetbets (Ecowerf) zullen vanaf het late voorjaar van 2024 gebruik kunnen maken van het nabijgelegen Limburg.net-park in Nieuwerkerken. Ten laatste vanaf 1 januari 2025 krijgen inwoners van Bekkevoort (Ecowerf) toegang tot het Limburg.net-park in Diest.

Goed nabuurschap zorgt voor meer comfort voor burgers 
Het recyclagepark in Geetbets, uitgebaat door EcoWerf, sluit in het voorjaar van 2024 de deuren. Inwoners zijn welkom in de andere EcoWerf-parken met een DifTar-gewichtssysteem in Oost-Brabant, zoals dat van Kortenaken. Maar gezien de ligging van Geetbets, is het park van Nieuwerkerken gelegen in Limburg voor heel wat mensen veel dichterbij. De unieke samenwerking met Limburg.net over de provinciegrens heen, is voor de inwoners van Geetbets zeker en vast een troef en zorgt dan weer voor een kortere verplaatsing en extra gebruiksgemak.
Ook voor de inwoners voor Bekkevoort wordt een zelfde samenwerking tussen EcoWerf en Limburg.net uitgewerkt. Zij kunnen ten laatste vanaf 1 januari 2025, naast de EcoWerf-recyclageparken, ook terecht op het Limburg.net-park in Diest. 

Eensgezinde visie
Voorzitter van Limburg.net Luc Wouters licht toe: “Limburg.net en EcoWerf delen dezelfde visie over afval. Afval dat niet kan vermeden worden, willen we op een efficiënte en gemakkelijke manier kunnen sorteren om het beter te recycleren. Gebruiksgemak voor de burger is daarin erg belangrijk. Daarom willen we het mogelijk maken voor de inwoners van Geetbets en Bekkevoort om de Limburg.net parken vlak over de provinciegrens te gebruiken.” 

EcoWerf-voorwaarden in het Limburg.net park 
Elke afvalintercommunale bepaalt zelf de voorwaarden die ze hanteren op de recyclageparken, zowel wat hoeveelheden afval als tarieven betreft, binnen het kader van het Vlaams beleid. Maar ook al maken de inwoners van Geetbets en Bekkevoort in de toekomst gebruik van een Limburg.net-park, de voorwaarden blijven die van EcoWerf. Voorzitter Rudi Beeken van EcoWerf: “Wij zijn blij dat de huidige technologie het mogelijk maakt dat er verschillende boodschappen en info te zien is op de zuilen, afhankelijk van de intercommunale waar men toe behoort. De intercommunales kunnen dankzij de technologie eenvoudig samenwerken met behoud van hun eigen visie.”  

Samenwerkingsovereenkomst afgesloten
De raden van bestuur van EcoWerf en Limburg.net hebben op 11 oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het gebruik van een Limburg.net-park door inwoners uit het werkingsgebied van EcoWerf. Zowel voor Limburg.net als voor EcoWerf is de samenwerking over de provinciegrenzen een primeur. De voorbereidingen zijn volop bezig en beide partijen hebben er alle vertrouwen in dat alles ook in de praktijk vlot zal gaan op het park zelf. Beide intercommunales zullen dit uiteraard blijven opvolgen en evalueren.