Geef uw mening over de afvalinzameling

Limburg.net houdt in samenwerking met Indiville opnieuw een grootschalige enquête over afvalgedrag en -attitude in Limburg en Diest. Wilt u kans maken op een cadeaubon van uw gemeente? Vul dan hier de enquête in. 

Omdat deze bevraging peilt naar de invoering van Optimo geldt deze oproep niet voor gemeenten in Oost-Limburg waar het huisvuil in containers wordt opgehaald.