Goed gedaan! We sorteren steeds beter - afvalcijfers 2023

We sorteren steeds beter - afvalcijfers 2023

Na piek en bijhorende daling in de corona-periode, stabiliseert het gemiddeld aantal kilogram afval per inwoner opnieuw, terwijl de selectieve inzameling duidelijk haar vruchten afwerpt.

Er werd 6% meer gft opgehaald, 24% meer keukenafval en 24% meer tuinafval dan het jaar ervoor, allemaal afval dat niet bij het huisvuil is beland.
We sorteren dus steeds beter.  

In 2023 was er ook veel belangstelling voor de ophaling aan huis van asbest door Limburg.net.   Samen naar een duurzamere leefomgeving dus!

Mooie sorteerresultaten

We zien een lichte stijging van 2% in het aantal kilogram huisvuil bij de ophalingen aan huis. Deze toename is deels te verklaren door de bevolkingsgroei, waardoor het gemiddeld aantal kilogram huisvuil per inwoner vrij stabiel blijft.

De hoeveelheden apart opgehaalde afvalsoorten (5% meer pmd, 6% meer gft, 24% meer keukenafval, 24% meer tuinafval dan in 2022) stijgen aanzienlijk.

Afvalcijfers 2023 per inwoner

 

Huis-aan-huis

Heel wat afvalsoorten worden door Limburg.net opgehaald bij je thuis of in de buurt.  In onderstaande grafiek zie je hoeveel kg per inwoner we zo inzamelen.

 

Afvalcijfers 2023 per inwoner

 

Recyclageparken

Bij de recyclageparken kan je terecht voor heel wat afvalsoorten.  Dit hebben jullie gesorteerd binnengebracht bij onze parken.

 

Afvalcijfers 2023 per inwoner