Hoe asbest erkennen en veilig verwijderen?

Hoe asbest erkennen en veilig verwijderen?

Asbest behoort tot de fractie bouw- en sloopafval.  Op de recyclageparken wordt deze afvalsoort in een aparte container ingezameld.  Hoe weet u of een bouwmateriaal uit asbest bestaat?  

De folder "Asbest in huis!?" helpt u hier een antwoord op te vinden.  De folder belicht de toepassingen in en om het huis die asbest kunnen bevatten en geeft tips om veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal.  De folder is een initiatief van de provincie Limburg  en Limburg.net.

Lees de folder hier