Limburg.net beloont slimme sorteerders met nieuw puntensysteem

Vanaf 13 februari beloont afvalintercommunale Limburg.net slimme sorteerders met spaarpunten. Hierdoor kunnen inwoners van Limburg en Diest die inspanningen doen om de afvalberg te verkleinen punten sparen en inruilen voor aankoopbonnen of allerhande afvalartikelen.

Een oplossing voor Slimme sorteerders
Elk gezin dat jaarlijks een afvalbelasting betaalt aan Limburg.net ontvangt hiervoor een hoeveelheid huisvuilzakken, -kilo’s of beurten afhankelijk van hun gezinsgrootte en hun afvalsysteem. Deze hoeveelheid is afgestemd op de hoeveelheid huisvuil die het merendeel van de inwoners van Limburg en Diest jaarlijks produceert. Mensen die echter goed sorteren hebben minder huisvuil en daardoor ook jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van dit quotum over.

In het verleden konden deze goede sorteerders reeds 1 rol grote (of 2 rollen kleine) huisvuilzakken of huisvuilkilo’s inruilen voor punten. Deze hoeveelheid wordt nu opgetrokken tot 3 grote rollen (of 6 kleine rollen). Voor gemeenten die werken met containers is dit 180 kg huisvuil. Door de uitbreiding van de sorteerboodschap van pmd en de mogelijkheid om meer afval gescheiden aan te bieden dankzij Optimo is er steeds meer vraag naar alternatieve mogelijkheden.

Met de nieuwe Slimmesorteerpunten kunnen zowel Limburg.net als de verschillende gemeenten hun goede sorteerders belonen voor hun afvalpreventie en sorteergedrag. Door hen de mogelijkheid te geven om huisvuilzakken of -kilo’s te ruilen voor andere type zakken kunnen ze bijna al hun afval gesorteerd aanbieden zonder hiervoor te moeten bijbetalen. Zo zit hun volledige afvalproductie inbegrepen in de afvalbelasting die ze jaarlijks betalen.

Afvalpreventie wordt beloond
Niet enkel met een overschot aan huisvuilzakken of -kilo’s kunnen Slimme sorteerders punten verdienen. Ook de aankoop van bijvoorbeeld herbruikbare luiers, mulchmaaiers, compostvaten en -bakken, … leveren punten op. Daarnaast worden ook in heel wat gemeenten de zwerfvuilopruimers beloond met slimmesorteerpunten.

Bestaand systeem in een nieuw jasje
In het verleden bestond er reeds een puntensysteem voor de goede sorteerder. Na een evaluatie bleek echter dat dit systeem te omslachtig was en dat de verdien- en verzilvermogelijkheden niet uitgebreid genoeg waren. De nieuwe slimmersorteerpunten zijn zeer eenvoudig aan te vragen en in te ruilen via mijn.limburg.net. Het nieuwe systeem laat ook toe om makkelijk nieuwe acties toe te voegen. Zo kunnen inwoners van Limburg en Diest die goed sorteren en daardoor teveel quotumzakken of -kilo betalen via hun afvalbelasting deze omruilen voor andere type afvalzakken of kiezen voor aankoopbonnen bij verschillende winkels, tickets voor het openbaar vervoer, filmtickets,… . Op die manier worden ze gestimuleerd om nog beter te sorteren en kunnen we allemaal samen de afvalberg verkleinen.