Limburg.net start met proefproject met aparte ophaling keukenafval in Tongeren en Meeuwen-Gruitrode

Limburg.net start met proefproject met aparte ophaling keukenafval in Tongeren en Meeuwen-Gruitrode

Na een eerste positieve evaluatie van het proefproject Optimo in Lommel breidt Limburg.net het testgebied voor één jaar uit met vier nieuwe wijken. Vanaf 1 januari 2018 worden in Koninksem en Lauw (Tongeren) en Ellikom en Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) één jaar lang zes verschillende afvalsoorten op één dag opgehaald. Alle afvalsoorten worden elke 14 dagen opgehaald in één ophaalwagen. Helemaal nieuw is het apart ophalen van organisch keukenafval. Deze afvalsoort vervangt samen met groenafval en snoeihout de bestaande gft-ophaling.

Zes soorten, één ophaling
In Lommel test Limburg.net sinds 4 april 2016 een nieuw ophaalsysteem waarbij er 5 verschillende afvalsoorten op 1 dag en in 1 vrachtwagen opgehaald worden. Vanaf 1 januari wordt niet enkel het proefgebied maar ook het aantal afvalsoorten dat wordt opgehaald uitgebreid. “In de wijken Koninksem, Lauw, Ellikom en Wijshagen gaan we nog een stapje verder dan in Lommel. We voegen daar een 6de afvalsoort toe aan onze ophaling. Naast huisvuil, pmd, zachte plastics, textiel en groenafval zal er ook organisch keukenafval in een aparte zak worden opgehaald. Het vertrouwde gft wordt dus opgesplitst in organisch keukenafval, groenafval en snoeihout.”, zegt Walter Cremers, voorzitter Limburg.net.
De groene container voor gft mag dus in Koninksem, Lauw, Ellikom en Wijshagen een jaartje aan de kant. In Ellikom en Wijshagen mag ook de grijze container voor restafval een jaartje op stal. In ruil krijgen alle inwoners van het testgebied een startpakket met de nieuwe zakken met een speciale sluiting en een emmertje voor organisch keukenafval. Omdat afval enkel in zakken ophalen goedkoper is dan de huidige ophaalsystemen in de nieuwe testgebieden krijgen de inwoners ook een korting op hun afvalbelasting.

Het basisidee achter het proefproject is eenvoudig: kunnen de huidige afvalwagens niet optimaler gebruiken door de verschillende soorten zakken in dezelfde inzamelwagen op te halen en ze achteraf weer uit elkaar te halen voor verwerking, in plaats van voor elke fractie een aparte wagen rond te laten rijden?
Vandaag rijdt voor elke afvalsoort, voor elke kleur zak, een afzonderlijke ophaalwagen rond. Dat systeem is in de toekomst niet langer houdbaar. Dankzij de snel evoluerende wetenschap komen er immers steeds meer recyclagemogelijkheden en is er daarom nood aan meer gescheiden afvalsoorten. Maar het is praktisch niet haalbaar en vooral financieel niet betaalbaar om steeds meer vrachtwagens in te zetten. Met het innovatieve optimo project wil Limburg.net meer toekomstgericht werken, waarbij niet voor elke nieuwe afvalsoort een nieuwe vrachtwagen nodig is en een optisch sorteersysteem achteraf zorgt voor het scheiden van de verschillende afvalsoorten.

Eerste resultaten Lommel zijn positief
Naast de praktische elementen wil Limburg.net met het proefproject optimo ook het maatschappelijk draagvlak voor deze nieuwe manier van ophalen testen. De inwoners van Lommel geven alvast een tevredenheidsscore van 8,6/10 voor de nieuwe manier van ophalen. Slechts 1% van de inwoners wil terug naar het oude systeem.
Een belangrijke reden voor het uitbreiden van de testgebieden is net het maatschappelijk draagvlak. Voor de inwoners van de 4 nieuwe testgebieden betekent de invoering van optimo immers een omschakeling van afvalcontainers naar afvalzakken. Daarnaast krijgen ze ook een huis-aan-huis ophaling van zachte plastics en wordt ook het vertrouwde gft opgesplitst in 3 afvalsoorten, nl. organisch keukenafval, groenafval en snoeihout.

Tongeren en Meeuwen-Gruitrode kiezen voor innovatie
Tongeren en Meeuwen-Gruitrode stelden zich kandidaat om dit nieuwe en innovatieve proefproject in een gedeelte van hun grondgebied op te zetten. Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode zegt hierover: “Wij zijn blij dat sommige van onze inwoners als eerste kennis mogen maken met dit proefproject : gemakkelijker voor de burger en met minder transport. En dus ook duurzamer en goedkoper!”.
Ook Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren, onderschrijft de voordelen van het nieuwe systeem: “Vandaag rijdt voor elke afvalsoort, voor elke kleur zak of bak een afzonderlijke ophaalwagen rond. Omdat dat systeem in de toekomst niet langer houdbaar is, zijn we blij dat er naar alternatieven gezocht wordt en dat Tongeren met de dorpen Koninksem en Lauw, mee proef mag draaien in een nieuw ophaalsysteem waarbij de verschillende afvalfracties in één keer worden opgehaald.”

Om alle inwoners van de nieuwe testgebieden duidelijk en grondig te informeren voorziet Limburg.net in samenwerking met de stad Tongeren en de gemeente Meeuwen-Gruitrode een aantal infomomenten. Alle inwoners van de testgebieden ontvangen vandaag een brief en folder in hun bus met meer informatie. Daarnaast kan iedereen terecht op de websites tongeren.proefproject.be en meeuwengruitrode.proefproject.be voor meer informatie.