Neerpelt krijgt CO2-bufferbos

CO2-bufferbos in Neerpelt

Limburg zet weer een stapje richting een CO2-neutrale werking. Limburg.net plant vandaag samen met de gemeente Neerpelt en Bos+ de eerste bomen van het CO2-bos op de KMO-zone Heikesveld. De kinderen van de lagere school Helibel uit Sint-Huibrechts-Lille, buurtbewoners en KMO’s steken de handen uit de mouwen om de eerste 1.000 van 3.000 bomen aan te planten. Met dit nieuwe bos creëren de verschillende partners in dit project eveneens een buffer tussen de nieuwe KMO-zone Heikesveld en de omwonenden.

 

Twaalfde CO2-bos in Limburg

Limburg.net past het principe think globally, act locally al jarenlang toe. De afvalintercommunale bewijst dat het mogelijk is om “woorden ook in daden om te zetten”. Sinds 1998 plant Limburg.net samen met BOS+ en tal van lokale partners nieuwe bossen aan in Limburg. Door deze CO2-bossen aan te leggen, wil Limburg.net een deel van haar onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren.

De aanplanting van het CO2-bos aan de KMO-zone Heikesveld zorgt voor bijna 2 ha nieuw CO2-bos in Limburg. Hiermee staat de teller in Limburg en Diest al op 12 CO2-bossen en meer dan 65 hectare of ongeveer 130.000 bomen. Kinderen van lagere school Helibel uit Sint-Huibrechts-Lille, buurtbewoners en KMO’s planten de eerste 1.000 bomen aan. Ze planten o.a. eiken en lindes. In het najaar zal het volledige bufferbos aangeplant zijn.

 

Multifunctioneel bos

 

Het nieuwe CO2-bos aan KMO-zone fungeert niet enkel als CO2-opslagtank. In combinatie met de aarden wal die werd aangelegd moeten de bomen ook zorgen voor een buffer tussen de nieuwe KMO-zone en de omwonenden. In het bos zijn ook wadi’s aangelegd. Deze waterpartijen zorgen er voor dat het regenwater van de KMO-zone op een natuurlijke manier kan insijpelen in de bodem. Zo wordt wateroverlast vermeden. Bovendien zorgt dit er voor dat de grondwatervoorraad weer wordt aangevuld.

Naast de CO2-opslag- en de bufferfunctie, heeft dit bos nog meer functies. Het zal op termijn zorgen voor een aangename leef- en werkomgeving, planten en dieren zullen er een thuis en voedsel vinden. Kortom: een investering die zichzelf meer dan terugverdient, niet in centen maar in maatschappelijke waarde.