Opnieuw inzameling asbest via de recyclageparken vanaf 11 augustus

Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan particulieren. Nu dit verbod is opgeheven en er stilaan opnieuw mondmaskers beschikbaar zijn kan de inzameling van asbest via de recyclageparken van Limburg.net opnieuw worden opgestart vanaf dinsdag 11 augustus.

Tijdelijk geen inzameling van asbest door gebrek aan beschermingsmiddelen
Na een tijdelijke sluiting omwille van de COVID-19-maatregelen werden de recyclageparken terug geopend op 7 april. Het was toen echter niet mogelijk om ook de inzameling van asbest terug op te starten. De FFP3 mondmaskers die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbest werden immers aan de zorgsector geschonken en voor particulieren gold er zelfs een verkoopverbod. Nu dit verkoopverbod is opgeheven en de beschikbaarheid van FFP3 mondmaskers terug toeneemt kan de inzameling terug worden opgestart.

Vanaf dinsdag 11 augustus kan asbest opnieuw naar het recyclagepark
Limburg.net wacht momenteel op een levering van geschikte beschermingsmiddelen om de inzameling op de recyclageparken terug op te starten. Pas na de levering van dit beschermingsmateriaal kan de inzameling van asbest zowel voor de bezoekers als voor de parkwachters opnieuw veilig verlopen. Limburg.net voorziet de heropstart van de inzameling van asbest op dinsdag 11 augustus.

Asbest moet verplicht verpakt naar het recyclagepark
Nu de inzameling van asbest op de recyclageparken opnieuw wordt opgestart veranderen ook de regels voor het aanvoeren van asbest op de recyclageparken van Limburg.net. Voor de veiligheid van de bezoekers, de parkwachters en de omwonenden van het recyclagepark moet asbest verplicht verpakt worden gebracht. Het verpakkingsmateriaal hiervoor is vanaf 28 juli te koop op het recyclagepark. Zowel voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor 1 golfplaat betaal je 1 euro. Op die manier kunnen er geen asbestvezels meer vrijkomen bij het aanleveren van asbest en het deponeren in de container.

Ook de huis-aan-huisophaling van asbest wordt opnieuw opgestart
Net voor de start van de coronacrisis kondigde Limburg.net een nieuwe dienstverlening aan. Alle inwoners van Limburg en Diest kunnen dankzij deze nieuwe dienstverlening asbest laten ophalen in een container of een platenzak. Via een online platform op www.limburg.net/asbest kunnen zij dit eenvoudig online aanvragen en betalen.
Ook als ze het asbest laten verwijderen door een gespecialiseerde firma kunnen ze een beroep doen op Limburg.net voor de afvoer en verwerking van het asbest. 

Zodra er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn wordt ook deze nieuwe dienstverlening opgestart. Aanvragen van een ophaling zal mogelijk zijn vanaf 11 augustus. De effectieve ophaling start op 1 september.
Een container kost 160 euro, een platenzak kost 20 euro. Bij elke ophaling moet er verplicht een pakket persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangekocht om het asbest veilig af te breken. Het pakket bevat ook een instructiefolder met de nodige informatie om de werken veilig te kunnen uitvoeren en het asbest correct te kunnen aanbieden voor de ophaling. Alle info over dit nieuwe aanbod is terug te vinden op www.limburg.net/asbest 

Bovenstaande informatie geldt enkel voor de recyclageparken van Limburg.net. Voor de recyclageparken in het beheer van de gemeente kunnen andere regels gelden.