Optimo sorteerinstallatie verwerkt elke dag 330 ton afval

Optimo sorteerinstallatie verwerkt elke dag 330 ton afval

Sinds 1 januari 2022 veranderde de afvalophaling in 32 Limburgse gemeenten en Diest. Dankzij Optimo worden verschillende afvalsoorten op 1 dag en in 1 vrachtwagen opgehaald. Al dat afval wordt daarna automatisch uitgesorteerd in de Optimo sorteerinstallatie in Beringen.

Optimo: Slim sorteren, beter recycleren
Sinds 1 januari verloopt de afvalophaling in 32 Limburgse gemeenten en Diest anders. Met Optimo worden verschillende afvalsoorten op 1 dag en in 1 vrachtwagen opgehaald. Dankzij Optimo kunnen we slimmer sorteren en beter recycleren. Daarnaast zorgt het voor minder uitstoot van CO2 en fijn stof en heeft het een positief effect op de mobiliteit.

Elke afvalsoort een eigen kleur
Met Optimo haalt Limburg.net verschillende afvalsoorten op in stevige, gekleurde zakken. Elke afvalsoort heeft zijn eigen kleur. Al het afval, dat door de afvalwagens wordt opgehaald, komt samen in de Optimo sorteerinstallatie in Beringen. Daar wordt het automatisch uitgesorteerd per kleur en dus per afvalsoort op basis van optische sensoren. Na het uitsorteren vertrekt elke afvalsoort naar de correcte verwerker om daar verder gerecycleerd te worden. Het huisvuil blijft op de site in Beringen en wordt rechtstreeks naar de Biostoomcentrale afgevoerd.

Sorteren begint bij u thuis
Om beter te recycleren is slim sorteren cruciaal. Afval sorteren begint dan ook bij de mensen thuis. Met Optimo gaan alle afvalzakken samen in de vrachtwagen. Om die reden is het van groot belang dat de zakken heel blijven zodat ze na de ophaling uitgesorteerd kunnen worden. De afvalzakken die gebruikt worden voor Optimo zijn dan ook extra stevig zodat er minder kans is op scheuren. Maar ook het correct dichtknopen van de zakken is van belang om geen materiaal te verliezen tijdens het transport. 

Anders ophalen
Niet enkel het correct aanbieden van afval maar ook het correct ophalen is een belangrijke sleutel tot succes. Om die reden werd het tonnage afval dat elke wagen mag ophalen beperkt en werden er zelfs speciale vrachtwagens aangekocht die op zo’n manier persen dat de zakken niet scheuren in het proces. Daarnaast werden de vrachtwagens ook uitgerust met sensoren die het beschadigen van de zakken tijdens het persen voorkomen. Deze nieuwe technologie werd ontwikkeld met steun van VLAIO.

Unieke en hoogtechnologische sorteerinstallatie
De Optimo sorteerinstallatie in Beringen is een uniek en hoogtechnologische installatie die op basis van optische sensoren de afvalzakken per kleur naar de juiste transportband begeleid. Om een zeer hoge accuraatheid te garanderen werden in het sorteerproces verschillende controles ingebouwd. Dankzij de Optimo sorteerinstallatie worden per dag 70 vrachtwagens of 330 ton afval uitgesorteerd en afgevoerd naar de juiste verwerker.
Deze techniek laat toe om in de toekomst eenvoudig en kostenvriendelijk nieuwe afvalsoorten op te halen zonder hiervoor extra vrachtwagens de baan op te sturen.

De Optimo sorteerinstallatie is in werking sinds 1 januari en is op dit moment dus nog een installatie in opstart. De werking van de installatie wordt permanent bijgestuurd om zo de vooropgestelde doelstellingen naar productie, zuiverheid van stromen en eventuele beschadiging van zakken te halen. Ondertussen werden er al een aantal bijsturingen gedaan om een zeer accurate sortering van de zakken mogelijk te maken. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een oplossing om ook het eventueel los materiaal dat op de band terecht komt te kunnen recupereren. Zo kan materiaal dat toch uit de zak valt door beschadiging of niet correct sluiten toch nog opgevangen en gerecycleerd worden.
 

Optimo sorteerinstallatie