Quota en tarieven in 2021

Er gelden verschillende quota en tarieven voor de afvalfracties die u naar het park brengt. Wanneer u deze samen afvoert naar het park, dan moet u meer dan één keer langs de ingaande weegbrug passeren zodat de juiste quota en tarieven aangerekend worden. Wordt de weegcyclus niet herhaald, dan wordt het hoogste tarief van de afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.

afvalcategorie

Quotum

Tarief dat wordt aangerekend na overschrijding quotum

Recycleerbaar afval

Niet betalend

0,00 euro/kg

Zuiver bouwpuin

1.000 kg/gezin

0,025 euro/kg

Groenafval

400 kg/gezin

0,05 euro/kg

Asbest*

600 kg/gezin

0,08 euro/kg

Gemengd bouwpuin

Altijd betalend

0,08 euro/kg

Houtafval

Altijd betalend

0,11 euro/kg

Grofvui/roofing

Altijd betalend

0,18 euro/kg

 

* Asbest mag enkel verpakt afgeleverd worden. In het recyclagepark koopt u het verpakkingsmateriaal (minibag: 1 euro/stuk; buisfolie: 1 euro/stuk). Enkel asbest ingepakt in het verpakkingsmateriaal van Limburg.net mag in de asbestcontainer gedeponeerd worden.