Ruil uw oude oranje textielzakken om tegen een nieuwe rol

Bericht voor de inwoners van Lommel

Vanaf 2016 worden er bij u in Lommel aan huis tot 5 soorten afvalzakken met dezelfde ophaalwagen opgehaald. Uw stad heeft dit ophaalsysteem enkele jaren getest en vanaf begin dit jaar wordt het afval in 35 gemeenten volgens dit systeem ingezameld. Tijdens de proeffase werden de zakken handmatig uitgesorteerd.

Vanaf dit jaar worden de zakken op basis van hun kleur uitgesorteerd in een automatische sorteerinstallatie. De huidige afvalzakken die verkocht worden hebben daarom een felle kleur, zodat de optische kleurenscheiders de afvalzakken correct kunnen onderscheiden. Bij de start van het proefproject waren de kleuren van de zakken zachter van aard. Van de oranje textielzakken bedeeld en verkocht bij de start in 2016, zijn er nog een aantal in omloop. Deze kunnen in de installatie moeilijk van de gele keukenafvalzakken onderscheiden worden.

Daarom roepen wij u op om oude oranje zakken binnen te brengen in het recyclagepark van Lommel. U ontvangt in ruil een nieuwe rol oranje textielzakken. De oude zakken herkent u doordat hierop nog het oude logo van Limburg.net staat afgebeeld:  

De rol hoeft niet volledig meer te zijn om een nieuwe rol te ontvangen. Oranje zakken met dit logo kan u buitenplaatsen voor ophaling:

Praktisch

  • Locatie: Recyclagepark Lommel, Maatheide 85 te Lommel
  • Omruilen kan tot 15 december
  • Rol hoeft niet volledig te zijn
  • Oranje textielzakken met oud logo worden niet meer meegenomen