Uniforme containers voor inzameling van textiel

Vorig jaar organiseerde Limburg.net een nieuwe marktbevraging voor de inzameling van textiel via textielcontainers in Limburg. Hierdoor zullen dit voorjaar alle bestaande inzamelcontainers worden vervangen door uniforme witte containers met het logo van Limburg.net. 

Sociale en private inzamelaars voor textiel
De marktbevraging die Limburg.net in 2020 uitvoerde leverde een mooie combinatie op van inzamelaars voor textiel. Zo was er een perceel voorbehouden voor de sociale organisaties en werd een ander perceel toevertrouwd aan de private markt. In 2021 zullen volgende ophalers actief zijn in Limburg en Diest: sociale organisaties kringwinkel De Biehal, kringwinkel Maasland en Salvatoriaanse Hulporganisatie en de private firma Eurofripp/Limbotex. Zij krijgen elk een bepaald aantal textielcontainers toegewezen verspreid over het werkingsgebied van Limburg.net 

Uniforme containers voor meer herkenbaarheid
Tot op heden gebruikte elke textielinzamelaar zijn eigen container met zijn eigen specifieke kleur. Door de jaren heen doken er naast de officiële textielcontainers ook heel wat illegale inzamelcontainers op. Dat maakte het voor de burger vaak moeilijk om te weten welke nu de officiële textielcontainers waren. Om die reden worden dit voorjaar alle officiële textielcontainers vervangen door witte containers met een logo van Limburg.net. Door deze uniformering is ook heel herkenbaar voor de burger.

Sluikstorten voorkomen
Traditioneel werden textielcontainers vaak langs glasbollen geplaatst. Het valt echter meer en meer op dat dit zorgt voor een toename in het aantal sluikstorten. Proefprojecten waarbij beide soorten containers op een grotere afstand van elkaar werden gezet tonen aan dat hier minder wordt gesluikstort. 
Bij de plaatsing van de nieuwe textielcontainers wordt hiermee rekening gehouden. Enkel indien een gemeente voldoende controle en handhaving voorziet mogen de nieuwe textielcontainers nog naast glasbollen worden geplaatst.

Een overzicht van alle locaties van textielcontainers kan je terugvinden op het kaartje op de homepage van www.limburg.net