Vanaf 14 juli opnieuw onbeperkte toegang tot recyclageparken van Limburg.net

Nu de maatregelen in het kader van de coronacrisis overal versoepeld worden, past ook Limburg.net de toegangsregeling tot de recyclageparken aan. Vanaf dinsdag 14 juli vervalt de regel van één bezoek per 7 dagen. Bezoekers krijgen opnieuw onbeperkt toegang tot de recyclageparken van Limburg.net. Het aantal voertuigen dat tegelijk wordt toegelaten op een recyclagepark blijft wel beperkt om de richtlijnen rond social distancing te kunnen respecteren.

In lijn met de maatregelen vanuit de Federale overheid paste Limburg.net in het kader van de coronacrisis de toegangsregeling tot de recyclageparken aan. Om de toestroom tot de recyclageparken te beperken werd er slechts elke 7 dagen 1 bezoek per gezin toegelaten. Nu de maatregelen in het kader van de coronacrisis in alle sectoren versoepeld worden, past ook Limburg.net het toegangsbeleid van de recyclageparken opnieuw aan.

Vanaf dinsdag 14 juli kunnen bezoekers weer naar het recyclagepark wanneer ze dat willen. Om de afstandsregels te kunnen respecteren blijft het aantal voertuigen dat tegelijk op het recyclagepark is toegelaten beperkt. Hierdoor ontstaan er mogelijk files aan de toegangspoort.

Bezoekers die files aan de recyclageparken willen vermijden kunnen nog steeds terecht op www.limburg.net/recyclageparken. Daar kunnen ze de actuele drukte en de gemiddelde drukte op elk recyclagepark raadplegen.

Bovenstaande informatie geldt enkel voor de recyclageparken van Limburg.net. Voor de recyclageparken in het beheer van de gemeente kunnen andere regels gelden.