Vernieuwd recyclagepark van Peer opent de deuren

Vandaag opende het vernieuwde recyclagepark in Peer de deuren voor het publiek. Met een aanzienlijke uitbreiding van het terrein en het gebruik van verzonken containers zullen bezoekers veel meer gebruiksgemak ervaren. Het recyclagepark in Peer sloot voor meer dan een jaar zijn deuren voor een grondige renovatie. In tussentijd konden de inwoners van Peer terecht op de recyclageparken van Limburg.net in de omliggende gemeenten. Vandaag kan voor het eerst een bezoek opnieuw afval binnengebracht worden op een ruimer en comfortabeler recyclagepark.

Een ruimer en comfortabeler recyclagepark

Nu de werken zijn uitgevoerd, zullen bezoekers meteen ervaren dat het recyclagepark een stuk comfortabeler is. Hiervoor werden twee belangrijke veranderingen uitgevoerd. 
Een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte zorgt voor een veel vlottere doorstroming en een slimmere plaatsing van de containers. Daarnaast zorgen de verzonken containers voor meer gebruiksgemak. Bezoekers hoeven niet langer trappen te beklimmen om hun afval over de rand te tillen.
Net als voor de vernieuwing openen bezoekers de slagbomen met behulp van hun eID en rijden ze vervolgens over een weegbrug. “Wij zijn heel tevreden dat het vernieuwde park de deuren opent. De Perenaar heeft even geduld moeten hebben, maar krijgt nu wel een mooi, modern en vooral efficiënt park”, zegt burgemeester Steven Matheï. “Duurzaamheid is één van de speerpunten in het beleidsplan van stad Peer. Afval voorkomen is daarbij één van de pijlers. Wij zetten in op informeren en sensibiliseren, maar ook op goede afvalverwerking via een performant recyclagepark.”

Kosteloos voor normale hoeveelheden
Aan de tarieven van het recyclagepark wijzigt niets. Recycleerbaar afval (bv. kga, aeea, metalen, papier en karton, ….) kan nog steeds onbeperkt kosteloos naar het park gebracht worden.  Ook wanneer de inwoners niet meer afval brengen dan de voorziene quota, betalen ze niets. Wie meer vervuilt, betaalt wel. De quota zijn ruimschoots voldoende voor gezinnen met een normale jaarlijkse afvalproductie. Een aantal afvalsoorten zijn onmiddellijk betalend (bv. grofvuil en roofing).