Wees mayo-nice voor hoor het milieu en recycleer uw koelkast

Met deze nieuwe campagne wil Recupel u aansporen om koelkasten en diepvriezers correct te recycleren. Want de impact van één fout gerecycleerde koelkast op het broeikaseffect is even hoog als de impact van een autorit van 7.500 km. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer 200.000 koelkasten en diepvriezers van de radar. Dat betekent dat 1 op 3 koelkasten en diepvriezers niet correct wordt gerecycleerd.

Schadelijke impact op het milieu

Koelkasten en dieprvriezers bevatten schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen. Die moeten manueel verwijderd worden. Als dit niet gebeurt, ontsnappen deze schadelijke stoffen waardoor ze de ozonlaag afbreken en zo bijdragen aan de opwarming van de aarde. De milieuschade per foutief verwerkt apparaat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die 1 autorit van 7.500 kilometer veroorzaakt. Koelkasten en diepvriezers die onder meer via recyclageparken bij Recupel terechtkomen, worden op een correcte manier gerecycleerd. Bovendien is 98% van de materialen van een koelkast of diepvriezer herbruikbaar. Zo kunnen ze ingezet worden voor bijvoorbeeld de productie van nieuwe toestellen.

Kwaliteitslabel toont juiste inzamelkanaal

Consumenten kunnen hun kapotte koelkasten en diepvriezers naar het recyclagepark. De winkel waar ze een nieuw toestel kopen, is verplicht om hun oude toestel terug te nemen. Recupel bracht het kwaliteitslabel ‘Hier recycleren we goed’ op de markt voor de retail.  Zo weet de consument, bij aankoop van een nieuwe koelkast, bij welke handelaars hij zijn oude koelkast met een gerust hart kan achterlaten. Ondertussen ondertekenden ongeveer 500 winkels het kwaliteitspact van Recupel. Ook onze recyclageparken hebben dit kwaliteitslabel: de toestellen die naar een recyclagepark worden gebracht worden steeds milieuveilig verwerkt.

Wie is Recupel?

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2020 verzamelde en verwerkte Recupel 10,8kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten.

Meer info op www.recupel.be

 

recupel