Zorg dat je afval van ’t straat geraakt!

Limburg.net start vandaag met een campagne om alle inwoners van Limburg en Diest te helpen om hun afval correct aan te bieden. Met de slogan “Zorg dat je afval van ’t straat geraakt” krijgen inwoners met een knipoog tips over het correct aanbieden van hun afval. Naast een grote mediacampagne krijgt ook iedereen een folder in de brievenbus.

Hoe geraakt jouw afval van ’t straat?
Is jouw afval veel te open? Heeft het scherpe randjes? Kan het zijn klep niet houden? Is het veel te losbandig? Dan geraakt het niet van straat. Door jouw papier en karton correct samen te binden, jouw afvalzakken correct dicht te knopen en ervoor te zorgen dat de klep van jouw containers netjes dicht blijft voorkom je dat jouw afval blijft staan.

Door gebruik te maken van het beeld van een datingapp laat Limburg.net op een zeer toegankelijke manier zien hoe je afval correct kan aanbieden. Heel wat mensen weten immers niet dat je bijvoorbeeld de lintjes van een pmd-zak moet dichtbinden of dat je een huisvuilzak niet mag dichtkleven met plakband. Ook het sluiten van de klep van de container of het aanbieden van te zware zakken zijn veelvoorkomende fouten.

Respect voor de ophalers en meer recyclage
Het correct aanbieden van afval is enerzijds nodig om het afval ook correct bij de juiste verwerker te krijgen. Anderzijds is het ook een vorm van respect naar de afvalophaler. Zij moeten immers elke dag 663.000 kilo afval ophalen op een zo efficiënt mogelijk manier. Afval dat niet correct is aangeboden zorgt voor een moeilijkere ophaling en vooral ook voor onveilige situaties zoals letsels door scherpe voorwerpen of te zware zakken.

Sinds 1 januari maken 33 gemeenten gebruik van Optimo. Hierdoor worden verschillende afvalsoorten opgehaald in 1 vrachtwagen. Om die reden is het dan ook belangrijk om de afvalzakken correct te sluiten. Enkel zo blijven de zakken heel in de vrachtwagen en de sorteerinstallatie. Zo blijft ook het afval dat mensen correct gesorteerd hebben aangeboden in de juiste zak en kan het naar de correcte verwerker worden gebracht voor recyclage.

Correcte aanbieders in de bloemetjes
Vandaag ging Limburg.net op stap in Ham om inwoners die hun afval correct hadden aangeboden letterlijk in de bloemetjes te zetten. Mensen die niet thuis waren op het moment van het bezoekje kregen een leuk bedankkaartje in hun brievenbus. Op die manier wil Limburg.net de mensen bedanken die hun afval vandaag al correct aanbieden en zo het werk voor de ophalers verlichten en ervoor zorgen dat het afval correct gesorteerd blijft.