Partners

Limburg.net werkt samen met verschillende partners om de afvalverwerking en ophaling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We geven hier een kort overzicht:

 

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Limburg.net werkt voor diverse projecten samen met de provincie Limburg.


 

Fostplus

Fostplus logo

'Labo' en 'Da's proper!'

 De projecten Leren Afval Beheren Op school (LABO) en Da's proper! worden uitgevoerd in samenwerking met Fost Plus, Goodplanet Belgium vzw , OVAM, de Interregionale Verpakkingscommissie, Interafval en Limburg.net. Beide programma's sensibiliseren jongeren over de afvalproblematiek  en leert hen wat ze zelf kunnen doen. LABO richt zich daarbij naar de lagere school, 'Da's proper!' naar het middelbaar onderwijs.  

Ten Afval!

Ten Afval! is een project van Fost Plus en Limburg.net. We moedigen jeugdverenigingen aan het verpakkingsafval (papier en pmd) in hun clublokalen te sorteren en mee te geven met de huis-aan-huis-inzameling.

Als beloning voor hun inzet krijgen de verenigingen een gratis pmd-container en papierbakken om te sorteren, een groepsspel voor op kamp, een spelmap voor weekendactiviteiten, affiches en infobrochures en kampanimatie tijdens de zomermaanden.

 

Interafval

Interafval

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

 

Vlaco

Vlaco logo

Limburg.net is lid van de Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco), gevormd door OVAM, de Vlaamse afvalintercommunales en de compostproducenten. Limburg.net werkt nauw samen met de cel thuiscomposteren om het composteren te promoten. In samenwerking met de afvalintercommunales organiseert Vlaco compostcursussen en opleidingen tot compostmeester. Vlaco organiseert ook de jaarlijkse actie Juni Compostmaand.

 

 

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren

Velt logo

Velt is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 12.000 leden en 100 lokale afdelingen.  Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten. Zij verzorgen voor Limburg.net onder meer de begeleiding van de moestuinencomplexen.

 

 

Centrum Duurzaam Groen

Centrum Duurzaam Groen

De vzw Centrum Duurzaam Groen (het voormalige, CNL Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer) werd opgericht door De Winning (vzw Groenwerk) en het departement Bio van de Provinciale Hogeschool Limburg. Het centrum bundelt de expertise van de oprichtende organisaties, de provincie Limburg en Limburg.net en wil vooral een brug slaan tussen vorming, sociale economie, innovatie en ontwikkeling. Het Centrum Duurzaam Groen is naast een vormingscentrum ook een expertisecentrum met educatie, consultancy en praktijkonderzoek als kerntaak.

 

Bionerga

Bionerga

Bionerga nv staat in voor de afvalverwerking afkomstig van de provincie  Limburg. Bionerga nv beheert één verbrandingsinstallatie (Houthalen) en twee composteerinstallaties (te Bilzen en Maasmechelen). De aandeelhouders van Bionerga nv zijn Limburg.net en Nuhma.

 

 

Bosplus

Bosplus

Bosplus is de milieu-organisatie in Vlaanderen die ijvert voor een efficiënt bosbeleid bij de bescherming van de bestaande bossen. Limburg.net heeft een samenwerkingsovereenkomst met Bosplus. Bosplus heeft  een adviesverlenende functie wat betreft onderzoek en ontwikkeling van een degelijk uitgebouwd CO2 beleid van Limburg.net. Samen met Limburg.net wordt er gezocht naar geschikte locaties om CO2 bossen aan te leggen.