Partners

Limburg.net werkt samen met verschillende partners om de afvalverwerking en ophaling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We geven hier een kort overzicht:

Interafval

Interafval

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

Vlaco

Vlaco logo

Limburg.net is lid van de Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco), gevormd door OVAM, de Vlaamse afvalintercommunales en de compostproducenten. Limburg.net werkt nauw samen met de cel thuiscomposteren om het composteren te promoten. In samenwerking met de afvalintercommunales organiseert Vlaco compostcursussen en opleidingen tot compostmeester. Vlaco organiseert ook de jaarlijkse actie Juni Compostmaand.

 

Centrum Duurzaam Groen

Centrum Duurzaam Groen

De vzw Centrum Duurzaam Groen (het voormalige, CNL Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer) werd opgericht door De Winning (vzw Groenwerk) en het departement Bio van de Provinciale Hogeschool Limburg. Het centrum bundelt de expertise van de oprichtende organisaties, de provincie Limburg en Limburg.net en wil vooral een brug slaan tussen vorming, sociale economie, innovatie en ontwikkeling. Het Centrum Duurzaam Groen is naast een vormingscentrum ook een expertisecentrum met educatie, consultancy en praktijkonderzoek als kerntaak.

 

Bionerga

Bionerga

Bionerga nv staat in voor de afvalverwerking afkomstig van de provincie  Limburg. Bionerga nv heeft in Beringen twee installaties in beheer: Biostoom (verwerkingsinstallatie huisvuil) en Biosort (uitsortering afvalzakken). Daarnaast zorgt voor de compostering van gft en tuinafval op site in Bilzen, Maasmechelen en Pelt. De aandeelhouders van Bionerga nv zijn Limburg.net en Nuhma.

 

Bosplus

Bosplus

Bosplus is de milieu-organisatie in Vlaanderen die ijvert voor een efficiënt bosbeleid bij de bescherming van de bestaande bossen. Limburg.net heeft een samenwerkingsovereenkomst met Bosplus. Bosplus heeft  een adviesverlenende functie wat betreft onderzoek en ontwikkeling van een degelijk uitgebouwd CO2 beleid van Limburg.net. Samen met Limburg.net wordt er gezocht naar geschikte locaties om CO2 bossen aan te leggen.

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Limburg.net werkt voor diverse projecten samen met de provincie Limburg.