protocollen

Raadpleeg hier de protocollen (afspraken) voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens van Limburg.net met derden, bv. gemeenten.  
Een protocol geeft een duidelijk beeld van onder meer de finaliteit, de rechtsgrond en de voorwaarden van de gegevensuitwisseling tussen de betrokken.

GPDP-protocollen met gemeenten

.

GPDP-protocollen met anderen

.