Wil je op de hoogte worden gehouden van vacatures? Vul dan jouw gegevens hieronder in en je krijgt automatisch een bericht bij elke nieuwe vacature. De gegevens in de databank spontane sollicitaties worden 24 maanden bewaard. De bewaartermijn voor gegevens in het kader van een sollicitatie bedraagt 12 maanden en bij een werfreserve 24 maanden. Indien jouw sollicitatie in de werfreserve wordt bewaard, krijg je hiervan persoonlijk bericht.

Op eenvoudig verzoek worden je gegevens geschrapt. Na de bewaartermijn worden ze geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat de persoonlijke gegevens uit ons systeem worden verwijderd en dat wij uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens bewaren voor onze managementrapportages.

Aanspreektitel
Type functie
Toestemming gebruik gegevens
Wanneer je persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, inhoud CV, …) bezorgt aan Limburg.net met het oog op een eventuele toekomstige tewerkstelling geef je toestemming aan Limburg.net om deze gegevens te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de medewerker(s) van Limburg.net die direct betrokken zijn bij de sollicitatie alsook met het extern kantoor dat door Limburg.net is aangeduid om de procedure te begeleiden.