43% procent van Limburgs zwerfvuil zijn drankverpakkingen

43% procent van Limburgs zwerfvuil zijn drankverpakkingen

Binnen het statiegelddebat woedt een hevige cijferoorlog. Er bestond dan ook geen objectieve, onafhankelijke studie over de hoeveelheid eenmalige drankverpakkingen in het zwerfvuil. Limburg.net gaf daarom de opdracht aan onderzoeksbureau OWS en UHasselt om het zwerfvuil te analyseren van de jaarlijkse straat.net actie. Ruim 43% van het totale volume van het zwerfvuil zijn drankverpakkingen.

Eenmalige drankverpakkingen bulk van zwerfvuil

Vorige week vond het debat plaats over het verpakkingsplan in het Vlaamse parlement en binnen de Vlaamse regering . Eén van de belangrijke speerpunten is statiegeld als een maatregel tegen zwerfvuil. Tegenstanders beweren dat het aandeel eenmalige drankverpakkingen in het zwerfvuil zwaar overdreven wordt. Een onafhankelijke studie uitgevoerd door onderzoeksbureau OWS in samenwerking met Censtat , het statistisch centrum van UHasselt toont ontegensprekelijk aan dat eenmalige drankverpakkingen de grootste fractie zijn, of er nu in gewicht of in volume wordt gerekend.

Hoe werd de studie uitgevoerd?

Tijdens de Limburgse Straat.net actie werd 48, 9 ton zwerfvuil ingezameld. Een staal van 200 zakken werd grondig geanalyseerd. De inhoud van de te analyseren zakken werd uitgegoten op een sorteertafel. Van elke fractie werd nauwkeurig het gewicht bepaald en werd er een volumemeting gedaan.  Om het beeld te vervolledigen werden ook het aantal stuks eenmalige drankverpakkingen geteld. In de 200 zakken werden 2144 metalen en 922 plastic drankverpakkingen geteld. Omgerekend naar de 48,9 ton, betekent dat dat er 300 000 eenmalige drankverpakkingen werden opgeraapt.

Limburg.net neemt het voortouw

“Dat in elk debat tussen voor-en tegenstanders een discussie werd aangegaan zonder exacte cijfers over het aandeel drankverpakkingen in het zwerfvuil, was ons al langer een doorn in het oog.” verduidelijkt Kris Somers Directeur Externe relaties en Financiën van Limburg.net “Een objectieve en wetenschappelijke studie zou er immers niet zijn. We hebben daarom nu zelf een studie laten uitvoeren na de zwerfvuilactie Straat.net, waar bijna 20 000 vrijwilligers aan deelnamen. Die resultaten zijn overduidelijk: zwerfvuil bestaat voor 43% uit eenmalige drankverpakkingen.” Limburg.net hoopt met deze cijfers het debat binnen de Vlaamse regering morgen te kunnen voeden.

Engagement naar de toekomst toe

Limburg.net is en blijft een voorstander van de invoering van statiegeld. Ongeacht wat de Vlaamse regering beslist, Limburg.net engageert zich om jaarlijks een vergelijkbare zwerfvuilstudie te laten uitvoeren. Walter Cremers van Limburg.net : “Wat het beleid ook beslist,  de effecten zullen we meten door elk jaar een onafhankelijke studie te laten uitvoeren, zodat duidelijk kunnen zien of er al dan niet een positieve evolutie is.”