Wat verandert er in jouw gemeente vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari zal de huis-aan-huisinzameling van afval dankzij Optimo in 33 gemeenten efficiënter en milieuvriendelijker verlopen. Naast kleine verschillen tussen gemeenten in het noordwesten en het zuiden van Limburg zal Optimo er in al deze gemeenten voor zorgen dat er meer afval gerecycleerd kan worden. Daarnaast is er een aanzienlijke winst op gebied van mobiliteit en uitstoot van fijn stof en CO2. 

Ontdek hier wat er verandert in jouw gemeente.